Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Reducció de documentació a presentar per la ciutadania i empreses

 • Indicadors:
  • Més de 130.000 documents interoperables consultats en 10 mesos.
    

  Descripció Funcional

  El projecte consisteix en quatre aspectes fonamentals:

  • Interoperar amb diferents administracions (AEAT, TGSS, Cadastre, etc.) amb l'objectiu d'obtenir de manera telemàtica determinats certificats que han d'aportar ciutadans i/o empreses en els procediments administratius a través de convenis amb aquestes administracions.
  • Desenvolupar serveis interns integrats amb les eines corporatives de gestió administrativa per realitzar la interoperabilitat amb aquests organismes des d'un únic punt d'accés.
  • Disposar d'una eina que sigui utilitzada per aquells gestors que no disposin d'eina de gestió d'expedients corporativa per consultar aquests documents interoperats.
  • Publicar resolucions identificant els documents que no són necessaris adjuntar, prèvia autorització del ciutadà/empresa, així com els procediments on apliquen.

  D'aquesta forma, l'Administració del Principat pot realitzar consultes directament, prèvia autorització, a les fonts d'informació origen per obtenir les dades i documents que abans eren demanats a ciutadania i empreses per verificar les seves dades d'identitat, de residència o d'absència de deutes tributaris, entre uns altres.

  Des del punt de vista funcional, la plataforma corporativa permet l'accés telemàtic a diversos documents d'altres Administracions, tant de l'Estat com de la Comunitat Autònoma (AEAT, TGSS, Ens tributari del Principat d'Astúries, Cadastre, Direcció general de la Policia, etc.), estant aquesta informació disponible en les eines de gestió corporatives i en l'eina externa per a aquells que no disposin encara de la nova versió de l'eina de gestió administrativa.

  Des del punt de vista organitzatiu, es pot realitzar l'ús centralitzat de la petició d'aquells documents administratius interoperats, existeix un control d'usuaris associats als seus procediments de gestió i es va elaborar un marc normatiu (resolucions) que emparés la interoperabilitat dins de l'Organització.

  Des del punt de vista operatiu, l'aplicació consta d'accessibilitat AA i disponibilitat 24x7.

  Amb vista al futur, es plantegen dos àmbits d'actuació en el marc del projecte:

  • Incorporar noves interoperabilitats com la vida laboral, domicili fiscal, IAE o Renda.
  • Realitzar millores en l'aplicació d'interoperabilitat que manegen els gestors

  Descripció Tècnica

Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades