Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Pasarela de pagos

 • Descrición Funcional

  Funcionalidades para o Organismo:

  A Pasarela achega un servizo Web para realizar os pedimentos de pago de taxas, así como ferramentas de administración que serven xerar informes e recuperar información sobre as operacións realizadas.

  O sistema ten os seguintes compoñentes:

  Compoñente de pago . É o encargado de comprobar, realizar e gravar os pedimentos que se realizan aos bancos a través da AEAT.

  Poden ser de tres tipos:

  • Pedimento de pago de taxas: Permite pagar a través de cargo en conta ou cartón do cidadán, devolvendo o resultado da operación. Se todo ha ido correctamente, recíbese o Número de Referencia Completo (NRC) ou identificador electrónico do pago.
  • Consulta de Pagos realizados: Facilita a resolución de imprevistos cos que se pode atopar o cidadán, como pode ser unha perda de comunicación no momento do pago. Para iso a pasarela proporciona unha transacción de consulta sobre un pago anterior. Esta función ten os mesmos requisitos que a función de pago e realiza unha comprobación en cada un dos sistemas do circuíto, permitindo obter unha resposta fiable. Permite consultar á Entidade Financeira un pago realizado previamente, obténdose, se o pago foi correcto, o NRC do este pago.
  • Verificación de NRC: Permite comprobar a validez dun NRC.

  Ferramenta de administración : É unha aplicación WEB cuxa funcionalidade consiste en:

  • Recuperar información sobre as operacións realizadas, tanto de pago, como de consulta de pago e de verificación de NRC realizadas a través da Pasarela de Pagos.
  • Actualizar a información das entidades bancarias colaboradoras a través dun servizo web coa AEAT.
  • Proporcionar información estatística das operacións realizadas.
  • Dar de alta e modificar formularios de pago.

  Descrición Técnica

  Solución:

  O núcleo transaccional da pasarela de pago está desenvolvido con arquitectura J2EE, que pode correr sobre os seguintes servidores de aplicacións e as súas diferentes versións que se detallan a seguir, xunto con outros compoñentes e sistemas operativos:

  • Sistema Operativo: Linux (RH EL3, Suse Linux Enterprise 9), Solaris, Windows(Windows 2000 / 2003 / XP )
  • Axis 1.4
  • Java JDK 1.4.2

  O sistema de almacenamento utilizado é unha base de dato relacional cuxa persistencia se desenvolve mediante Ibatis. O compoñente de pago pode utilizar os seguintes sistemas de xestión de base de datos:

  • Oracle (a partir da versión 8.1.7) 9 ou 10g (recomendado)
  • MySQL Server (a partir da versión 4.1)
  • SQL-SERVER 2000
  • Informix 9.4 e 11.0

  Á parte das librarías necesarias para o funcionamento de Struts, que veñen coa propia distribución, é necesario que se cumpran os seguintes requirimentos:

  • Máquina virtual de Java 1.2 ou superior.
  • Colector web con soporte para as especificacións de JSP 1.1 e Servlet 2.2.
  • Parser XML que cumpra coa especificación de JAXP 1.1.
  • WebServices: Axis 1.4
  • Certificado de servidor: É necesario que os organismos posúan un certificado de persoa física, xurídica ou de compoñente emitido por algunha autoridade das homologadas pola AEAT. Ademais hai que enviar o número de serie e a parte pública deste certificado en tramítelos de autorización de uso do servizo da AEAT. Este certificado úsase nas comunicacións SCSP que se producen coa AEAT.

  Estándares:

  As comunicacións baséanse en WebServices, é dicir, SOAP con XML.

Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas