Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Portal Municipal de l'Ajuntament de Parla

 • Descripció Funcional

  Descripció Tècnica

  Estàndards:

  • HTML: (HyperText Markup Language), és el llenguatge de marcat predominant per a la construcció de pàgines Web.
  • CSS: (Cascading Style Sheets) són un llenguatge formal usat per definir la presentació d'un document estructurat escrit en HTML o XML. El W3C (World Wide Web Consortium) és l'encarregat de formular l'especificació de les fulles d'estil que serviran d'estàndard per als agents d'usuari o navegadors.
  • XML: (Extensible Markup Language) metallenguatge extensible d'etiquetes desenvolupat pel World Wide Web Consortium (W3C).
  • HTTP: El protocol de transferència d'hipertext (HTTP, HyperText Transfer Protocol) és el protocol usat en cada transacció de la Web (WWW). HTTP va ser desenvolupat pel consorci W3C i la IETF.
  • HTTPS: (HyperText Transfer Protocol Secure) és un protocol de xarxa basat en el protocol HTTP, destinat a la transferència segura/segura de dades d'hipertext, és a dir, és la versió segura/segura d'HTTP. El sistema HTTPS utilitza un xifrat basat en les Secure Socket Layers (SSL).
  • SOAP: (Simple Object Access Protocol) és un protocol estàndard que defineix com dos objectes en diferents processos poden comunicar-se per mitjà d'intercanvi de dades XML.
  • SSL: (Secure Sockets Layer) és un protocol criptogràfic que proporciona comunicacions segures/segures per una xarxa, comunament Internet.
  • WSDL: (Web Services Description Language) un format XML que s'utilitza per descriure serveis Web.
  • W-S: (Web Services Security) és un protocol de comunicacions que subministra un mitjà per aplicar seguretat als Serveis Web.
Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades