Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

gvHIDRA - Framework per al desenvolupament àgil d'aplicacions web en PHP

 • Data Posada en Producció:

  31/03/2014

  Indicadors:

  A Juny 2014:

  Nombre d'Aplicacions desenvolupades amb gvHIDRA en la DGTI: 53
  Grandària XL: 1
  Grandària L: 3
  Grandària M: 31
  Grandària S: 18

  Nombre d'Aplicacions desenvolupades amb gvHIDRA fora de la DGTI: 25
  Serveis Centrals Conselleria de Sanitat: 14
  Hospital de Xátiva Lluis Alcanyis: 5
  Johnson & Controls (sector automoció): 6

  Nombre de Conselleries de la GVA que fan ús de gvHIDRA: 7 (C. Presidència, C. Hisenda i AAPP, C. Educació Cultura i Esport, C. de Sanitat, C. Infraestructures, Terr. i Medi ambient, C. Benestar Social, C. Governació i Justícia)

  Nombre de plugins: 23
  Nombre d'usuaris en la Llista (dona idea de Comunitat): 45
  Nombre d'Assumptes diferents en la llista: 945
  Previst apuntar en ohloh.net per automatitzar indicadors
  Cursos impartits per a funcionaris per l'EVES i l'IVAP.

  Descripció Funcional

  Es tracta d'un projecte OpenSource (GPL v.2) que el seu objectiu és simplificar el desenvolupament d'aplicacions de gestió en entorns Web. És un framework que, seguint una guia d'estil (unifica criteris d'aspecte i usabilitat), serveix de base per al desenvolupament ràpid d'aplicacions.

  Treballa sobre Web usant l'arquitectura modelo vista controlador (MVC) amb Phrame, Smarty i Pear. Utilitza la potència del PHP (rapidesa, senzillesa en els desplegaments, robustesa, multipltaforma...) en la seva versió 5 (orientació a objectes, interfícies, iteradores, suporti SOAP...). Proporciona independència de Base de dades usant Pear: MDB2 més una capa d'abstracció que tracta altres aspectes com el maneig de dates, nombres amb decimals, control de transaccions,etc. Actualment provat amb PostgreSQL, Mysql i Oracle.

  Incorpora un generador automàtic de codi que permet crear de forma ràpida i senzilla manteniments funcionals (cerca, alta, baixa i modificació). Per a això, únicament requereix de l'especificació de la connexió, la taula de la BBDD i la forma de visualització (patró d'interfície).

  Funcionalitats:

  • Alta productivitat.
  • Estandardització dels desenvolupaments.
  • Simplifica l'entorn de treball Web, al no necessitar conèixer HTML o Javascript.
  • Uniformitat en l'aspecte i usabilitat de les aplicacions.
  • Separació de la lògica de negoci i de la presentació.
  • Eina de generació de codi integrada: projecte Genaro (Integrat dins del projecte gvHIDRA. Més informació a l'apartat 3.2.2 del manual)
  • Suport a finestres modals.
  • Control automàtic de camps obligatoris: en esdeveniment sobre el focus, en esdeveniment sobre la totalitat del formulari.
  • Autenticació i autorització integrada amb la Plataforma Autonòmica d'Intermediació de la GVA i amb altres sistemes d'autorització de la GVA (LDAP, sistema d'autorització APLUSU, etc.).
  • Múltiples mètodes d'autenticació: usuari/contrasenya, captcha, certificats digitals (ACCV, DNI-I i FNMT,),  centralitzada en SSO, mitjançant WebServices, mitjançant base de dades, validació local, sense validació.
  • Suport a fluxos condicionals mitjançant missatges.
  • Independència del gestor de base de dades emprat.
  • Gestió automàtica de transaccions de SGBD.
  • Gestió de la seguretat:
  • Filtrat automàtic d'injecció de SQL.
  • Regeneració de sessions per prevenir segrest de sessions.
  • Mesures de seguretat davant els atac web més habituals.
  • Comissió de seguretat que realitza un seguiment i millora contínua del FW en aquests aspectes.
  • Millores de rendiment: Caixet de javascript i imatges.
  • Interfície amigable.
  • Inclou tots els components possibles d'HTML a més de components complexos com; arbre, selector, llistes múltiples, finestres de selecció, acolorit de files.
  • Patrons d'interfície: cerca, tabular, tabular sense cerca, alta massiva, registre, registre sense cerca, tabular-registre,  mestre detall (tabular-registre, tabular-tabular, registro-registre, registro-tabular, registro-tabular/registre), mestre n detallis, arbre, workflow.
  • Tipus de dades amb màscares i correcció automàtica a dos nivells (client i servidor): NIFs, telèfons, dates, numèrics amb milers i part decimal.
  • Integració amb mòduls implementats en PHP o Java.

  Motor d'informes JasperReports integrat. Genera dinàmicament llistats PDF, ODT, CSV,etc. Cada informe és accessible des del menú de l'aplicació i genera un formulari previ per especificar els paràmetres de filtrat. Els informes són totalment funcionals des de la seva creació, incloent la generació de la plantilla .jrxml per permetre una personalització còmoda i fàcil.

  Descripció Tècnica

  Els requisits per instal·lar un entorn gvHIDRA són:

  Servidor Web: necessitem instal·lar un servidor web que pugui treballar amb PHP.

  Recomanem Apatxe.

  PHP: Instal·larem una versió PHP 5. Les versions de gvHIDRA 4.0.0 i posteriors ja són compatibles amb les versions 5.3 i 5.4 de PHP.

  Llibreries PEAR: Internament, el framework fa ús de llibreries pròpies de PEAR.

  Concretament hem d'instal·lar:  PEAR, Auth, MDB2, MDB2_Driver_Mysql para MySQL, MDB2_Driver_oci8 i les llibreries OCI per a Oracle, MDB2_Driver_pgsql para PostgreSQL, Mail i Net_SMTP si es vol utilitzar la classe d'enviament de correu.

  Més informació en:

  Guia instal·lació ràpida gvHIDRA:

  http://www.gvpontis.gva.es/fileadmin/conselleria/images/documentacion/migracionswabierto/hidra/guies_tutorials/guia_instalacion_rapida_201302.pdf

  Manual gvHIDRA:

  http://www.gvpontis.gva.es/fileadmin/conselleria/images/documentacion/migracionswabierto/hidra/documentacion/doc-gvhdra-4.0.8/gvhidra_manual_408.pdf