accesskey_mod_content

La Conferència Sectorial de l'Administració Pública és l'òrgan per a l'impuls d'actuacions i projectes comuns l'objecte dels quals sigui la cooperació i la millora de la qualitat en la prestació de serveis públics entre l'Administració General de l'Estat i les Administracions de les Comunitats Autònomes i les Ciutats de Ceuta i Melilla.

La Comissió Sectorial d'Administració Electrònica (CSAE) és un òrgan tècnic presidit pel Secretari General d'Administració Digital del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública per a la cooperació de l'Administració General de l'Estat, de les administracions de les Comunitats Autònomes, de les entitats que integren l'Administració Local en matèria d'administració electrònica. En ell participen els titulars de les Direccions generals de les Comunitats i Ciutats Autònomes amb competències en matèria d'Administració Electrònica, per part de l'Administració General de l'Estat l'Adreça Secretaria General d'Administració Digital . Les entitats de l'Administració Local quedaran representades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. I també participa com convidada la CRUE, Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles.

Dins de la Comissió Sectorial s'estableixen grups de treball  tècnics per compartir experiències i bones pràctiques o per a la realització de projectes en col·laboració.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General