accesskey_mod_content

?C?mo sol?licitar la creaci?n d'una Comunitat?

Si desitja fer ?s de l'eina de Comunitats per compartir informaci?n entorn de/entorn d'un tema com?n, simplement ha d'enviar un mail al correu electr?nico admin.pae@correo.gob.es indicant:

  • Nom complet de la Comunitat
  • ?lies: nom identificatiu per utilitzar en la url. Exemple: http://administracionelectronica.gob.es/es/comunidad/alias
  • Nom complet del sol?licitant
  • Nom d'usuari en el PAe (ser? obligatori tenir marcat el check que permet la publicaci?n de les seves dades en el directori de participants)
  • Informaci?n sobre la Comunitat: objectiu, breu descripci?n i tipus d'usuaris
  • Quan la Comunitat est? disponible, se li notificar? al sol?licitant perqu? pugui completar i emplenar la resta d'informaci?n relacionada abans de fer-la p?blica.

L'usuari sol?licitant de la Comunitat, una vegada acceptada la petici?n, ser? assignat com a Administrador de la mateixa. A partir d'aquest moment, podr? editar el seu contingut i gestionar els usuaris. Per a m?s informaci?n pot consultar el document Gu?a R?demani d'?s ? Comunitats(Obre en nova finestra) disponible a trav?s de l'enlla?.

Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General