accesskey_mod_content

Espanya ha aconseguit una posició de lideratge en el desenvolupament de l'Administració Electrònica. Els resultats de 2010 de l'informe biennal de Nacions Unides han situat al nostre país entre els deu primers llocs del rànquing mundial(Obre en nova finestra) , reflectint l'alta capacitat de prestar serveis electrònics als ciutadans per part de les nostres Administracions Públiques. Espanya s'ha convertit en un cas d'èxit de l'Administració Electrònica.


Això ha estat resultat d'un esforç constant en l'últim lustre. A l'empara del marc legal de la Llei 11/2007(Obre en nova finestra) i amb l'impuls de l'estratègia nacional de promoció del desenvolupament de la Societat de la Informació ( Pla Avanza(Obre en nova finestra) ), la nostra Administració ha millorat substancialment la capacitat de servir als ciutadans amb la plena incorporació dels mitjans electrònics a la seva activitat quotidiana. Els ciutadans són especialment conscients de l'esforç realitzat, podent exercitar plenament el seu dret a relacionar-se electrònicament amb l'Administració General de l'Estat, on més del 90% dels més de 2000 tràmits possibles disposen d'una versió en línia, la qual cosa permet realitzar des de llars i empreses sense desplaçaments el 98% de les transaccions que són demandats a l'administració estatal. Peça clau per aconseguir aquest assoliment, va anar el “ Pla d'Actuació de la Llei d'Accés dels Ciudadanos als Serveis Públics(Obre en nova finestra) ” , que ha estat l'eix de l'estratègia d'Administració Electrònica en aquest període.


Els anys compresos entre 2011 i 2015 es presenten com el període en què l'Administració Electrònica ha de demostrar el seu paper en la creació de valor públic. Les Tecnologies de la Informació han de ser el motor de la transformació de les Administracions Públiques, que permetin a aquestes fer front als vertiginosos processos de canvi als quals ens enfrontem, de la mà d'un enfortiment de les relacions amb la societat. Els serveis electrònics han de ser la porta sempre oberta que vaig franquejar l'accés a un espai d'encontre, on Administració, ciutadans i empreses construeixin de manera conjunta les millors i més òptimes solucions als reptes socials, econòmics i mediambientals, habilitant el desenvolupament d'una societat intel·ligent, integrada i sostenible(Obre en nova finestra) .L'estratègia del desenvolupament de l'Administració Electrònica al nostre país en el proper quinquenni estarà marcada per tres documents clau: Declaració Ministerial de Malmö(Obre en nova finestra) , Agenda Digital per a Europa(Obre en nova finestra) , Pla d'Acció d'Administració Electrònica Europeu 2011-2015(Obre en nova finestra) . Aquests documents, juntament amb l'estratègia global de Societat de la Informació Governo ( Pla Avança 2(Obre en nova finestra) ) marcada per les especials condicionis soci-econòmiques del nostre país, seran la carta de navegació per a la construcció de l'Administració Electrònica en els propers anys. . L'Administració Electrònica ha de facilitar aconseguir nous objectius: Una Administració Pública més sostenible per a una societat més productiva i participativa.

Enllacis RelacionatsEnllaços Relacionats

Destacats