accesskey_mod_content

Els Planes d'Acció d'Administració Electrònica

Les Declaracions Ministerials, juntament amb les successives estratègies per al desenvolupament de la Societat de la Informació com l'Estratègia Estratègia per al mercat únic digital(Obre en nova finestra) , han donat lloc a Planes d'Acció d'Administració Electrònica desenvolupats per la Comissió Europea, que són el full de ruta per aconseguir els objectius de les Declaracions.

La Comissió Europea va adoptar el 19 d'abril de 2016 el Pla d'acció d'administració electrònica 2016-2020(Obre en nova finestra) que accelera la transformació digital de l'administració

Aquest Pla assenyala 3 grans prioritats i introdueix 20 mesures per modernitzar les administracions públiques, aconseguir el Mercat Únic Digital, i implicar més als ciutadans i les empreses en la prestació de serveis d'alta qualitat.

Els anteriors plans d'Administració Electrònica

El més ampli espectre que aconseguien les activitats relacionades amb la Societat de la Informació, juntament amb la importància que per als Governs prenia comptar amb un mitjà eficient i efectiu de relació amb la ciutadania basat a les Tecnologies de la Informació, impuls l'any 2005 a la Comissió Europea a desenvolupar un pla específic d'impuls de l'Administració Electrònica en l'àmbit de la Unió Europea. Aquest primer pla, englobat dins de l'Estratègia Estratègia i2010(Obre en nova finestra)  , es va denominar "Pla d'Acció d'Administració Electrònica i2010: Accelerant el desenvolupament de l'Administració Electrònica per al benefici de tots"(Obre en nova finestra)  . Els objectius del pla de de acció estaven lligats a les cinc prioritats de la Declaració Ministerial de Manchester(Obre en nova finestra) .

La reorientació estratègica de l'Administració Electrònica acordada amb Declaració de Malmö(Obre en nova finestra) , va portar a la Comissió Europea al disseny d'un nou "Pla d'Acció d'Administració Electrònica per a Europa 2011-2015(Obre en nova finestra) ", amb l'entitat pròpia derivada d'aquest acord ministerial encara que amb part de les seves accions incloses dins de l'Agenda Agenda Digital per a Europa(Obre en nova finestra) . Aquest pla d'acció tenia com a objectiu general explotar les capacitats de les TIC per promoure Administracions intel·ligents, inovadoras i sostenibles.

0 Comentaris

No hi ha comentaris