accesskey_mod_content

Evaluaci?n i certificaci?n de la seguretat de les tecnolog?as de la informaci?n

  • Esquema Nacional d'Evaluaci?n i Certificaci?n de la Seguretat dels Sistemes d'Informaci?n

    El Centre Criptol?gico Nacional ?s l'Organisme de Certificaci?n(OC) de l'Esquema Nacional d'Evaluaci?n i Certificaci?n de la Seguretat de les Tecnolog?as de la Informaci?n (ENECSTI), seg?n el que es disposa en la Llei 11/2002, de 6 de maig, reguladora del Centre Nacional d'Intel?lig?ncia, i el Reial decret 421/2004, de 12 de mar?, pel qual es regula el Centre Criptol?gico Nacional.

  • Arranjament sobre el Reconeixement dels Certificats de Criteris Comuns en el camp de la Seguretat de la Tecnolog?a de la Informaci?n

    L'Arranjament, en 18 art?culs i 12 annexos, especifica els requisits que han de complir els Certificats de Criteris Comuns, els Organismes de Certificaci?n i els Centres d'Evaluaci?n.

 Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General