accesskey_mod_content

Avaluació i certificació de la seguretat de les tecnologies de la informació

  • Esquema Nacional d'Avaluació i Certificació de la Seguretat dels Sistemes d'Informació

    El Centre Criptològic Nacional és l'Organisme de Certificació(OC) de l'Esquema Nacional d'Avaluació i Certificació de la Seguretat de les Tecnologies de la Informació (ENECSTI), segons el que es disposa en la Llei 11/2002, de 6 de maig, reguladora del Centre Nacional d'Intel·ligència, i el Reial decret 421/2004, de 12 de març, pel qual es regula el Centre Criptològic Nacional.

  • Arranjament sobre el Reconeixement dels Certificats de Criteris Comuns en el camp de la Seguretat de la Tecnologia de la Informació

    L'Arranjament, en 18 articles i 12 annexos, especifica els requisits que han de complir els Certificats de Criteris Comuns, els Organismes de Certificació i els Centres d'Avaluació.