accesskey_mod_content

Taules

En una taula de dades complexa (aquella que posseeix dues o més nivells d'encapçalat de fila i/o columna) l'associació dels seus encapçalats amb les seves respectives cel·les de dades es realitza per mitjà dels atributs aneu i headers. D'aquesta forma cada cel·la de dades inclourà en el seu atribut headers l'identificador unívoc (aneu) de tots els encapçalats relacionats amb aquesta.

Exemple de codi

 

   
    
  
 
 
 
 
 
       
CiutatHabitants Extensió (km2)
León 135000 39

 

En les taules de dades s'haurà de proporcionar informació sobre el seu contingut bé mitjançant un títol amb l'element CAPTION o mitjançant un resum amb l'atribut summary. En les taules de dades senzilles es considera suficient l'ús de CAPTION, mentre que en les taules complexes s'hauria d'usar l'atribut summary.

Quan una taula de dades disposa d'un text a manera de títol de la mateixa, aquest text s'ha de marcar amb l'element CAPTION i no amb un altre element diferent sense relació amb les taules de dades (com un paràgraf o un encapçalat de pàgina, per exemple). L'element CAPTION ha de ser el primer element fill de l'element TABLE corresponent. D'aquesta forma es relaciona unívocament aquest títol amb la taula de dades a nivell de codi i no només de forma visual.

Addicionalment, és important incloure en les taules de dades complexes mitjançant l'atribut summary un resum dels continguts de la mateixa i de les relacions entre les cel·les, especialment per a les taules amb encapçalaments niats, cel·les que ocupen diverses columnes o files, o altres relacions que solament són evidents quan la taula es mostra visualment.

En cas que en una taula de dades s'empri conjuntament l'element CAPTION i l'atribut summary llavors el contingut de tots dos ha de ser diferent i complementari i per tant no estar duplicat.Exemple de codi

 
Qualificacions: assignatura Matemàtiques
Alumne/a Matemàtiques
Javier González Rodríguez 8,3
María del Carmen Martín Pérez 5

 

Per col·locar un requadre amb una llegenda en una taula de dades, i que sigui accessible per a tots els usuaris, existeixen dues possibilitats:

  • Si el text de la llegenda no és molt extens es pot incloure en les pròpies cel·les de dades.
  • En el cas que la llegenda sigui molt àmplia, el millor és col·locar-la després de la taula, i fer referències des de les cel·les de dades corresponents mitjançant enllaços a aquesta llegenda.
     

eInclusion exemple de llegenda en taula

 S'ha d'identificar adequadament la llegenda mitjançant un text que l'associï a la taula corresponent. Així mateix s'hauria d'indicar, mitjançant l'atribut summary de la taula, que existeix aquesta llegenda i està situada després de la taula.