accesskey_mod_content

Solucions en Cloud

Solucions d'administració electrònica, posades a la disposició de les Administracions Públiques, per donar resposta a necessitats comunes.
 • ORVE - Oficina de registre virtual

  Logo ORVE

  Servei en el núvol ofert a les diferents Administracions Públiques que permet la digitalització, remissió i recepció de seients registrals entre Administracions mitjançant la interconnexió amb SIR.

 • Correu multidomini

  Logotip correu multidomini

  Permet oferir a les diferents AAPP el servei de correu electrònic distingint dominis per cada departament o organisme adherit.

 • Plataforma de Contractació del Sector Públic

  Logotip Plataforma de Contractació de l'Estat

  Permet la publicació de tota la informació contractual en els perfils del contractant, Butlletí Oficial de l'Estat i Diari Oficial de la Unió Europea. A més ofereix serveis addicionals a empreses i òrgans de contractació en l'àmbit de la contractació pública.

 • FACe - Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'AGE

  Logotip FACE

  Permet la remissió de factures en format electrònic a aquells organismes de les administracions que acceptin la recepció de factures en format electrònic i que estiguin prèviament donats de alta en el sistema.

 • Gestió de Recursos Humans

  Suite de productes relacionats amb la Gestió de Recursos Humans en l'Administració General de l'Estat

 • Inscripció en proves selectives

  Servei en cloud pel quin múltiples organisme poden gestionar la inscripció per mitjans electrònics als processos selectius convocats pel seu departament.

 • Accedeixi en Cloud

  Logotip Accedeixi

  Accedeixi és una plataforma genèrica per constituir una seu electrònica que permet implementar de forma ràpida i senzilla, nous procediments administratius electrònicament, sense necessitat d'un desenvolupament particular per a cadascun. Així mateix ofereix un complet backend per a la tramitació d'expedients electrònics.

 • G-INSIDE - Generador d'inSiDe

  Logotip inSiDe

  Possibilita la validació i generació de documents i expedients electrònics sobre la base de l'ENI i la generació de documents PDF per a la seva visualització. Consisteix en la posada a la disposició d'una bateria de serveis Web en el núvol SARA, no proporciona emmagatzematge.

 • Portasignatures de la xarxa SARA en cloud

  Logotip Portasignatures

  El Portasignatures electrònic permet substituir els tràmits de signatura tradicional en format paper per un format equivalent en signatura electrònica. Per a organismes i entitats que necessitin un portasignatures i no vegin convenient realitzar el seu propi desplegament

 • ALMACEN - Enviament i recepció de fitxers de gran grandària

  Permet l'enviament de fitxers de gran volum entre usuaris interns i externs a les Administracions Públiques. Es presenta com a solució als tradicionals problemes de límit de capacitat en les bústies de correu o unitats compartides. Servei disponible a través del portal FUNCIONA

 • Registre Electrònic General de l'AGE

  Ofereix una via de tramitació per a totes aquelles sol·licituds, escrits i comunicacions realitzades pel ciutadà i dirigides cap a l'AGE, que no s'ajustin a procediments administratius ja contemplats en els registres electrònics de les diferents Administracions.

 • REUNEIX-TE

  Logotip Reuneix-te

  Servei de Reunions Virtuals per les AA.PP (Videoconferència Web, missatgeria instantània, retransmissió d'Esdeveniments, CAUs,...).

 • Forja CTT

  Logotip FORJA CTT

  La Forja-CTT és un entorn de desenvolupament col·laboratiu per a aplicacions de les AAPP en el qual poden participar activament administracions, empreses i particulars.

 • RUN - Acortador d'URL

  Permet a les Administracions usuàries generar adreces curtes més fàcils de recordar del tipus http://run.gob.es/xxxx. Això permet a més reduir el nombre de caràcters emprats en sms, twitter o qualsevol un altre mitjà.

 • Logo ORVE
  ORVE - Oficina de registre virtual

  Servei en el núvol ofert a les diferents Administracions Públiques que permet la digitalització, remissió i recepció de seients registrals entre Administracions mitjançant la interconnexió amb SIR.

 • Logotip correu multidomini
  Correu multidomini

  Permet oferir a les diferents AAPP el servei de correu electrònic distingint dominis per cada departament o organisme adherit.

 • Logotip Plataforma de Contractació de l'Estat
  Plataforma de Contractació del Sector Públic

  Permet la publicació de tota la informació contractual en els perfils del contractant, Butlletí Oficial de l'Estat i Diari Oficial de la Unió Europea. A més ofereix serveis addicionals a empreses i òrgans de contractació en l'àmbit de la contractació pública.

 • Logotip FACE
  FACe - Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'AGE

  Permet la remissió de factures en format electrònic a aquells organismes de les administracions que acceptin la recepció de factures en format electrònic i que estiguin prèviament donats de alta en el sistema.

 • Gestió de Recursos Humans

  Suite de productes relacionats amb la Gestió de Recursos Humans en l'Administració General de l'Estat

 • Inscripció en proves selectives

  Servei en cloud pel quin múltiples organisme poden gestionar la inscripció per mitjans electrònics als processos selectius convocats pel seu departament.

 • Logotip Accedeixi
  Accedeixi en Cloud

  Accedeixi és una plataforma genèrica per constituir una seu electrònica que permet implementar de forma ràpida i senzilla, nous procediments administratius electrònicament, sense necessitat d'un desenvolupament particular per a cadascun. Així mateix ofereix un complet backend per a la tramitació d'expedients electrònics.

 • Logotip inSiDe
  G-INSIDE - Generador d'inSiDe

  Possibilita la validació i generació de documents i expedients electrònics sobre la base de l'ENI i la generació de documents PDF per a la seva visualització. Consisteix en la posada a la disposició d'una bateria de serveis Web en el núvol SARA, no proporciona emmagatzematge.

 • Logotip Portasignatures
  Portasignatures de la xarxa SARA en cloud

  El Portasignatures electrònic permet substituir els tràmits de signatura tradicional en format paper per un format equivalent en signatura electrònica. Per a organismes i entitats que necessitin un portasignatures i no vegin convenient realitzar el seu propi desplegament

 • ALMACEN - Enviament i recepció de fitxers de gran grandària

  Permet l'enviament de fitxers de gran volum entre usuaris interns i externs a les Administracions Públiques. Es presenta com a solució als tradicionals problemes de límit de capacitat en les bústies de correu o unitats compartides. Servei disponible a través del portal FUNCIONA

 • Registre Electrònic General de l'AGE

  Ofereix una via de tramitació per a totes aquelles sol·licituds, escrits i comunicacions realitzades pel ciutadà i dirigides cap a l'AGE, que no s'ajustin a procediments administratius ja contemplats en els registres electrònics de les diferents Administracions.

 • Logotip Reuneix-te
  REUNEIX-TE

  Servei de Reunions Virtuals per les AA.PP (Videoconferència Web, missatgeria instantània, retransmissió d'Esdeveniments, CAUs,...).

 • Logotip FORJA CTT
  Forja CTT

  La Forja-CTT és un entorn de desenvolupament col·laboratiu per a aplicacions de les AAPP en el qual poden participar activament administracions, empreses i particulars.

 • RUN - Acortador d'URL

  Permet a les Administracions usuàries generar adreces curtes més fàcils de recordar del tipus http://run.gob.es/xxxx. Això permet a més reduir el nombre de caràcters emprats en sms, twitter o qualsevol un altre mitjà.

Enllacis relacionatsEnllaços relacionats

Destacats