accesskey_mod_content

Pla de Digitalització de les AAPP (2021-2025)

El Pla de Digitalització de les Administracions Públiques és un dels elements principals de el “ component 11 – Modernització de les Administració Públiques(Obre en nova finestra) " del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència(Obre en nova finestra) ,

Aquest Pla preveu mobilitzar una inversió pública de, almenys, 2.600 milions d'euros per als propers tres anys, dels quals almenys 600 milions aniran destinats específicament a les comunitats autònomes i corporacions locals per al desenvolupament de serveis públics digitals en tot el territori. L'objectiu del Pla és el de millorar la accessibilitat dels serveis públics als ciutadans i empreses amb totes les garanties per a la protecció de les dades personals i de les empreses, superar les bretxes digitals socials i territorials i impulsar l'eficiència de les administracions públiques mitjançant la digitalització d'importants àmbits tractors com la Sanitat, la Justícia, o les polítiques d'Ocupació, els serveis consulars o l'administració territorial en matèria d'inclusió. 

Els projectes d'alt impacte en la digitalització del Sector Públic comptaran amb una inversió d'1.040 milions d'euros. Per exemple, en matèria de Sanitat es reforçarà la interoperabilitat per a la gestió de la informació de les diferents Comunitats Autònomes que permetin millorar el servei, aplicar intel·ligència artificial a l'anàlisi de dades i afrontar emergències sanitàries; en l'àmbit judicial, el Ministeri de Justícia ha elaborat el Pla Justícia 2030 per millorar els serveis digitals per a ciutadania, empreses i col·lectius i avançar a una gestió judicial sostenible en el temps; i en matèria d'Ocupació es milloraran els sistemes d'informació que donen suport a les prestacions per desocupació i a les polítiques d'activació per a l'ocupació. Tot això, amb les adequades garanties per als drets de la ciutadania i les empreses en matèria de dades.

Amb aquest Pla, s'avança cap a una Administració del Segle XXI en incloure reformes i inversions que milloraran tant els procediments administratius com les competències digitals i els recursos disponibles. El sector públic de les diferents administracions servirà com a punt de suport i palanca de les grans transformacions que Espanya requereix en l'àmbit digital. Aquest programa recolzarà, a més, la transformació digital de les Administracions autonòmiques i locals, de forma consistent a les directrius marcades per a l'Administració General de l'Estat en aquest període.

El Pla augmentarà l'eficiència de les Administracions Públiques, mitjançant el reforç dels mitjans i serveis compartits, generant així una sèrie de sinergies i estalvis de costos molt significatius que assegurin la sostenibilitat de les inversions i proporcionin més mitjans i instruments per a la consecució dels objectius de resiliència, canvi climàtic, medi ambient, transició digital, salut pública i cohesió territorial.      

A més, i en coherència amb el Pla de Connectivitat i Infraestructures Digitals, una millor connectivitat digital als centres públics afavorirà la millor prestació dels nous serveis que recull aquest Pla de Digitalització de les Administracions Públiques com, per exemple, la telemedicina.

Per a això, el Pla s'estructurarà en tres eixos d'actuació:

  1. Transformar digitalment l'Administració amb iniciatives trasversales per al desplegament de serveis públics eficients, assegurances i fàcils d'utilitzar i per a la generalització de l'accés a les tecnologies emergents.
  2. Desplegar projectes tractors de digitalització, per exemple, en els àmbits de Sanitat, Justícia o Ocupació. 
  3. Recolzar la digitalització de les administracions territorials, Comunitats Autònomes i Entitats Locals.

Mesures clau del Pla de Digitalització de les Administracions Públiques

  • App Factory: Una iniciativa per potenciar el desenvolupament d'aplicacions mòbils de qualitat amb les quals millorar l'accés als serveis públics, apropar l'Administració a la ciutadania i facilitar una relació més fluïda i pròxima. L'objectiu és que a la fi de 2025 la meitat dels serveis públics estiguin disponibles en app mòbils.
  • Administració en un Clic: Facilitarà a ciutadans i empreses l'accés a la informació i als serveis públics digitals de l'Administració General de l'Estat. Una mesura que evitarà la dispersió d'informació i que reduirà barreres a la consulta d'informació i la utilització dels serveis.
  • GobTechLab: La iniciativa engegarà un laboratori d'innovació de l'Administració General de l'Estat per millorar l'experiència en l'ús dels serveis públics digitals a través de la participació ciutadana, la creació col·laborativa i la innovació en serveis públics. Aquest projecte contempla el desenvolupament d'un espai obert on experimentar serveis públics amb ciutadans i empreses i recollir les seves opinions o suggeriments per a la millora dels mateixos. Els principals àmbits d'aplicació seran les tecnologies emergents com la IA, analítica de la dada i blockchain.

Pla de Digitalització de les Administracions Públiques 2021-2025 (PDF)

Pla for the Digitalisation of Spain's Public Administration: 2021-2025 (english version) (PDF)