accesskey_mod_content

Convenis subscrits amb la Comunitat de Madrid

COMUNITAT DE MADRID. Conveni: Prestació mútua de prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica

23 novembre 2017

Resolució de 6 de novembre de 2017, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es publica l'Addenda de pròrroga al Conveni de col·laboració amb la Comunitat de Madrid, per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica.
BOE: núm.285, de 23/11/2017 (Secció III)

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa

COMUNITAT DE MADRID. Conveni: Utilització del programari per a gestió i seguiment de plans estratègics de la Comunitat de Madrid

24 abril 2017

Resolució de 3 d'abril de 2017, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb l'Agència per a l'Administració Digital de la Comunitat de Madrid, per a la utilització del programari per a gestió i seguiment de plans estratègics de la Comunitat de Madrid.
BOE: núm. 97 de 24/04/2017

 • NOTA: L'article 157.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre(Obre en nova finestra) , de Règim Jurídic del Sector Públic assenyala l'obligació de les Administracions en l'ús de solucions disponibles per a la seva reutilització.

 • L'objecte del present conveni és la cessió del dret d'ús a la Secretaria d'Estat de Funció Pública del Programari per a Gestió i Seguiment de Planes Estratègics de la Comunitat de Madrid, propietat de l'Agència per a l'Administració Digital de la Comunitat de Madrid.
  Aquest programari serà utilitzat pel personal tècnic de la Secretaria General d'Administració Digital adscrita a la Secretària d'Estat de Funció Pública, i per les empreses que realitzin desenvolupaments per a la Secretaria General d'Administració Digital, en les mateixes condicions que la resta dels seus usuaris, amb accés a les versions del programari, a les guies d'usuari i una altra documentació associada.

 • Cooperació interadministrativa
 • Serveis electrònics
 • Lleis 39 i 40

COMUNITAT DE MADRID. Conveni: Disposició de l'aplicació informàtica ORVE per a l'accés al REC i a SIR

12 febrer 2016

Resolució de 29 de gener de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Comunitat de Madrid per al subministrament de l'aplicació "Oficina de Registre Virtual" com a mecanisme d'accés al Registre Electrònic Comú i al Sistema d'Interconnexió de Registres.
BOE: núm. 37, de 12/02/2016

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Cooperació interadministrativa

COMUNITAT DE MADRID. Conveni: Oficines Integrades d'Atenció al Ciutadà

01 desembre 2014

Resolució de 13 de novembre de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es publica l'Acord de pròrroga al Conveni marco amb la Comunitat de Madrid per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció al ciutadà.
BOE: 01/12/2014

 • Ciutadà
 • Cooperació interadministrativa

COMUNITAT DE MADRID. Conveni: Reducció de càrregues administratives

22 desembre 2012

Resolució de 20 de novembre de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Comunitat de Madrid en matèria de reducció de càrregues administratives
BOE: 22/12/2012

 • Ciutadà
 • Empresa
 • Cooperació interadministrativa