accesskey_mod_content

Convenis subscrits amb la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó

CASTELLA I LLEÓ. Conveni: Oficines Integrades d'Atenció al Ciutadà

08 març 2017

Resolució de 20 de febrer de 2017, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es publica l'Acord de pròrroga al Conveni marco amb la Comunitat de Castella i Lleó per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial de Castella i Lleó.
BOE: núm. 57, de 08/03/2017

  • Ciutadà
  • Cooperació interadministrativa

CASTELLA I LLEÓ. Conveni: Prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica

15 juny 2016

Resolució de 24 de maig de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Comunitat de Castella i Lleó, per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica.
BOE: núm. 144, de 15/06/2016

  • Cooperació interadministrativa
  • Serveis electrònics
  • Infraestructures i serveis comuns

CASTELLA I LLEÓ. Conveni: Disposició de l'aplicació informàtica ORVE per a l'accés al REC i a SIR

04 desembre 2015

Resolució de 30 de novembre de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es publica l'Addenda de pròrroga al Conveni de col·laboració amb l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó per al subministrament de l'aplicació "Oficina de Registre Virtual" com a mecanisme d'accés al Registre Electrònic Comú i al Sistema d'Interconnexió de Registres.
BOE: núm. 290, de 04/12/2015

  • Infraestructures i serveis comuns
  • Cooperació interadministrativa