accesskey_mod_content

Eficiència i sostenibilitat

01 -El BI aplicat a l'anàlisi de les visites turístiques

Ricardo Pereda Goenaga
Administració General de la Comunitat Autònoma del Pais Basc

02 - Millora de la qualitat en el desenvolupament programari amb TFS i SCRUM

Santiago Vélez Fraga
Administració General de l'Estat

03 - Plataforma d'Intermediació: Servei de Verificació de Dades

Jose Antonio Eusamio Mazagatos
Administració General de l'Estat

04 - La virtualització en el Ministeri de Treball i Immigració

Alberto Navarro Moreno
Administració General de l'Estat

05 - Modernitzar-se per modernitzar: Passos de la Divisió d'Informàtica i Tecnologies de la Informació (DITI) per modernitzar la Justícia

Laura Preciar de Lorenzo, Angel Valor Reed
Ministeri de Justícia

06 - Tractar la crisi com una oportunitat: El nou CPD de la Justícia

Laura Preciar de Lorenzo, Angel Valor Reed
Administració General de l'Estat. Ministeri de Justícia

07 - Sistema de Creació de Tràmits Web 2.0 del Consell Superior de Recerques Científiques

Clara Cala Rivero
Administració General. CSIC

08 - Interoperabilitat avui. Llums i ombres

Ignasi Albors Rei
Consorci AOC

09 - Serveis d'intercanvi d'informació al Centre de Desenvolupament de l'INSS

Manuel Galindo Sanz
Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social

10 - L'estàndard XBRL en la rendició de dades pressupostàries de les corporacions locals a Espanya

Alejandro Amelivia García
Ministeri d'Economia i Hisenda

11 - Anàlisi de l'impacte de la modificació normativa sobre la reducció de càrregues i sobre el cost d'oportunitat, en els procediments administratius de la Comunitat de Madrid

Mariano Fernández Pérez
Agència d'Informàtica i Comunicacions de la Comunitat de Madrid

12 - Per una planificació més eficient

Llorenç Fernandez Matamoros
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

13 - La simplificació i la reducció de càrregues administratives amb un enfocament participatiu

Ester Manzano Peláez, Alberto Massa Mores i Álex Esplugas Constant
Altran en col·laboració amb l'Ajuntament de Mataró

14 - Reducció del cost total de propietat (TCO) en l'Administració Local

Juan José Camino Irazusta
Ajuntament d'Aller

15 - Metodologia per a la classificació municipal de les vies del municipi de Castelló de la Plana, mitjançant tecnologia GIS

Mª José Gómez López
Ajuntament de Castelló

16 - Desenvolupament d'un Sistema d'Informació Territorial, per a l'elaboració del Mapa d'Atestats per accidents de trànsit, de la Policia Local de l'Ajuntament de Castelló

Mª José Gómez López
Ajuntament de Castelló de la Plana

17 - Simplificació administrativa a l'Ajuntament de Gandia: Reenginyeria de circuits administratius (DOCFLOW) per a l'eficiència, inteoperabilidad i garantia jurídica de l'Administració electrònica

Lorenzo Pérez Sarrión, Joan Carles Faus Mascarell - Ajuntament de Gandia
Antoni Pui-Pey Saurí, Universitat de Girona

18 - Sindicació de continguts a l'Ajuntament de Madrid

José Luis Cano Giner
Ajuntament de Madrid

19 - Centre de Coneixement Compartit de Tecnologies de Fonts Obertes

Manuel Velardo Pacheco
CENATIC. Ministeri d'Indústria Turisme i Comerç

20 - Present i futur en la gestió de les comarques: Eines per a la gestió del canvi

Rosa Borrell Segarra
Comarca de la Jacetania