accesskey_mod_content

Construcció d'una nova generació de serveis innovadors per a ciutadans i empreses: aspectes legals i organitzatius. Obstacles i oportunitats

ACCESOTIC. MODEL D'AUTOSOSTENIBILIDAD PER A les CIUTATS INTEL·LIGENTS

Fernando Lucas
Tissat

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA A ESPANYA

Carmen de l'Haza Campaña
Delegació Provincial de la Conselleria per a la Igualtat i Benestar Social a Jaén

ARGOS, ENTRA I VEURÀS. SISTEMA DE PROSPECCIÓ PERMANENT DEL MERCAT DE TREBALL A ANDALUSIA

José Juan León Medina
Servei Andalús d'Ocupació. Conselleria d'Ocupació

AUDITORIA INFORMÀTICA EN L'ADMINISTRACIÓ: UN REPTE PER Als PROFESSIONALS TIC

Fernando Rodríguez Rivadulla
Agència Estatal d'Administració Tributària

AUTENTICACIÓ I XIFRAT DE TRÁFICO SMTP ENTRE SERVIDORS DE CORREU DE LES ADMINISTRACIONS

Jesús Sanz de les Heras
RedIRIS/RED.ES

BARRERES PER A la INTEGRACIÓ DE LA QUALITAT DELS SERVEIS PÚBLICS EN L'ADMINISTRACIÓ. UNA APROXIMACIÓ A l'EXPERIÈNCIA DE LES CARTES DE SERVEIS ELECTRÒNICS EN L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT

J. Ignacio Criat
Universitat Complutense de Madrid

BESICA: SISTEMA D'INTEGRACIÓ DE CONSULTES D'AJUDES

Moisés Diaz Toledà
Empresa Pública Desenvolupament Agrari i Pesquer

CAPTURA D'INFORMACIÓ ESTADÍSTICA PER INTERNET

Alejandro Ortuñez
EUSTAT

CENTRES “KZGUNEA” COM A SUPORT A l'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Begoña Gutiérrez Lizarralde
GOVERN BASC

CIBERAMÉRICA. EL PORTAL IBEROAMERICÀ

Antonio Jiménez Lara
Technosite, S.A.

COM ABORDAR AMB ÈXIT UN PROJECTE D'ECM. ASPECTES LEGALS I ORGANITZATIUS

Noemí Belmonte Rodríguez-Pascual
Getronics

CONCURS UNIFICAT DE TELECOMUNICACIONS DE PROPÒSIT GENERAL EN EL MINISTERI DE DEFENSA: IMPLANTACIÓ I EXPERIÈNCIA

Pedro J. Gálvez Franco
Secretaria d'Estat de Defensa. Ministeri de Defensa

"i-PRODAT" – MILLORS PRÀCTIQUES EN ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I PROTECCIÓ DE DADES

Francisco José López Carmona
Agència de Protecció de Dades de la Comunitat de Madrid

EL PORTAL DEL CONSUMIDOR DE LA COMUNITAT DE MADRID, UNA EINA INNOVADORA PER APROPAR L'ADMINISTRACIÓ Al CIUTADÀ I APROFUNDIR EN LA COORDINACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS

Pablo Muñoz Gabilondo
Direcció general de Consum de la Comunitat de Madrid

EL PORTAL DE L'EMPRENEDOR DE LA COMUNITAT DE MADRID

Isabel Barreiro Fernandez
Servei Regional d'Ocupació de la Consejeria d'Ocupació i Dona

EL REGISTRE ELECTRÒNIC D'empreses LICITADORES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (RELI)

Neus Colet i Arean
Departament d'Economia i Finances. Generalitat de Catalunya

EL REGISTRE VOLUNTARI DE LICITADORS

Mª Pilar Sánchez Abad
Sotsdirecció General de Tecnologies d'Informació i de les Comunicacions

EUSKADI.NET: EL CANAL ONLINE DE L'ADMINISTRACIÓ BASCA

Francisco Javier Arrese Martínez
Vice-presidència del Govern Basc

LA GESTIÓ D'IDENTITATS I CAPACITATS PER LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Ignacio Alamillo i Domingo
Agència Catalana de Certificació

CAP A UN MODEL OBERT DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA ENTRE ADMINISTRACIÓ I CIUDADANOS: EL CORREU ELECTRÒNIC QUALIFICAT

Modest Fabra Valls
Universitat Jaume I