accesskey_mod_content

4.0 Les relacions interadministratives i les relacions externes

Tecnimap 2002Aplicació d'eines avançades de tecnologies de la informació i les comunicacions en entorns de la formació contínua per fer realitat un espai de l'aprenentatge permanent dels empleats públics

Isabel Moya Pérez, Héctor García García, Carlos del Cuvillo Martínez Ridruejo
[ DESCARREGAR(Obre en nova finestra) ]

El sistema d'informació de l'Inem per a anàlisi: visió general de la seva implantació i possibilitats d'utilització i informació disponible

Antonio Hernando Sánchez
Institut Nacional d'Ocupació
[ DESCARREGAR(Obre en nova finestra) ]

Cap a la relació electrònica entre administracions: serveis electrònics oferts per la intervenció general de l'administració de l'Estat

Juan Antonio Osorio Sainz, Eugenio Arellano Albereda
[ DESCARREGAR(Obre en nova finestra) ]

Impacte de liberalització del sector de les comunicacions en el ministeri de treball i assumptes socials i la seva relació amb el RD541/2001

Alejandro Lazcano Arranz
[ DESCARREGAR(Obre en nova finestra) ]

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE