accesskey_mod_content

Institut Nacional d'Estadística d'Espanya (INE)

Estadístiques en el tema de Ciència i Tecnologia

Enquestes d'interès relacionades amb les Noves tecnologies de la informació i la comunicació.
Les dades europees procedeixen de la pàgina web de  Eurostat(Obre en nova finestra) , on es pot ampliar informació en el tema Ciència i tecnologia (Science and technology).

  • Enquesta d'ús de TIC i comerç electrònic en les empresa: s'elabora des de 2001. Està integrada en els plans d'estadístiques comunitàries sobre Societat de la Informació. El seu objectiu és obtenir la informació necessària que permeti mesurar l'ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i el comerç electrònic en les empreses dels Països Membres.

  • Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i comunicació en les llars: s'elabora des de 2002. El seu objectiu, facilitar informació sobre els diversos productes de tecnologies d'informació i comunicació de les llars espanyoles, així com els usos que fan els espanyols d'aquests productes, d'Internet i del comerç electrònic.

Altres publicacions periòdiques de l'INE

Anuari estadístic d'Espanya

Edita INE, publicació periòdica gratuïta en la seva edició internet, de periodicitat anual.
És una obra d'informació estadística general, que inclou dades procedents de diverses fonts, internes i externes a l'INE. A través de les seves taules s'obté un reflex quantitatiu de la realitat econòmica, social i demogràfica espanyola. (Col·lecció completa des de 1858).

Espanya en xifres

Edita INE, publicació periòdica gratuïta en la seva edició internet, de periodicitat anual.
Obra divulgativa de caràcter general, que té com a objectiu oferir al públic no especialitzat una visió actualitzada sobre els aspectes més rellevants demogràfics, socials i econòmics d'Espanya i el seu entorn. (Col·lecció des de 1999).

Enllacis destacatsEnllaços destacats