accesskey_mod_content

Centre Criptològic Nacional (CCN)

  • El Centre Criptològic Nacional (CCN), creat en 2004 i adscrit al Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), és l'Organisme responsable de coordinar l'acció dels diferents organismes de l'Administració que utilitzin mitjans o procediments de xifra, garantir la seguretat de les Tecnologies de la Informació en aquest àmbit, informar sobre l'adquisició coordinada del material criptològic i formar al personal de l'Administració especialista en aquest camp. 

Guies CCN-STIC

Llistat de Guies CCN-STIC [fullet d'actualització permanent]

01 gener 2019

Guies de STIC Seguretat de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Realitzat i publicat per Centre Criptològic Nacional (CCN), amb actualitzacions en curs.
Aquest document nomena i relaciona les guies de les sèries:

  • Seguretat

Publicacions anteriors difoses en portal PAe

Eina PILAR

01 gener 2011

Eina PILAR (Procedimiento Informático Lógico per el A nálisis de R iesgos). Realitza,  Centre Criptològic Nacional (CCN).- Edita: Ministeri de Defensa. Secretaria General Tècnica, 2011.- 1 cd-rom .- NIPO: 075-11-054-9

  • Els objectius perseguits per l'Eina Pilar són: Realitzar l'anàlisi de riscos segons MAGERIT (Metodologia d'Anàlisi i Gestió de Riscos dels Sistemes d'Informació) i ISO/IEC 27005 i consegüent Disseny del pla de millora de la seguretat. 

  • Descàrrega d'aquest tipus d'eines mitjançant registre previ en : https://www.ccn-cert.cni.es/(Obre en nova finestra)  

  • NOTA: Les eines EAR (Entorn d'Anàlisi de Riscos) suporten l'anàlisi i la gestió de riscos d'un sistema d'informació seguint la metodologia Magerit i estan desenvolupades i finançades parcialment pel CCN. S'actualitzen periòdicament i existeixen diverses varietats.

  • Seguretat

CCN-STIC Esquema Nacional de Seguretat

03 gener 2011

Any 2011: Seriïs CCN-STIC, Esquema Nacional de Seguretat, Normativa de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Publicació en cd-rom promoguda pel Centre Criptològic Nacional (CCN) del Ministeri de Defensa, amb la col·laboració del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública.
1 cd-rom editat per Ministeri de Defensa. Secretaria General Tècnica en 2011
NIPO: 075-11-053-3

  • NOTA: La Seriï CCN-STIC-800 constitueix el conjunt de normativa que desarolla el Reial decret 3/2010 de 8 de gener (Obre en nova finestra) pel qual es regula l'ENS en l'àmbit de l'Administració electrònica.

  • Seguretat