accesskey_mod_content

El Govern aprova el ‘Pla de xoc de ciberseguretat’ en el marc d'un nou paquet de mesures davant les ciberamenazas​

26 maig 2021

El pla incorpora mesures i inversions que milloren les capacitats de defensa davant ciberatacs, l'actualització de l'Esquema Nacional de Seguretat i accelera el desplegament del Centre d'Operacions de Ciberseguretat de l'Administració.

El Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts l'engegada d'un paquet d'actuacions urgents en matèria de ciberseguretat. L'objectiu és reforçar de manera immediata les capacitats de defensa enfront de les ciberamenazas sobre el sector públic i sobre les entitats que subministren tecnologies i serveis al mateix. 
 
L'acord aprovat inclou l'adopció d'un Pla de Xoc de Ciberseguretat, l'actualització de l'Esquema Nacional de Seguretat i la promoció de mesures per augmentar el nivell de ciberseguretat dels proveïdors tecnològics del sector públic estatal. 
 
Aquestes actuacions reforçaran amb eficàcia la capacitat de prevenció, detecció, protecció i defensa enfront de la materialització de les ciberamenazas. A més, es vetlla perquè la transformació digital va acompanyada de mesures organitzatives i tècniques de seguretat proporcionades als riscos, la qual cosa afavoreix la confiança en l'ús de tecnologies digitals per part dels actors econòmics i la ciutadania. 
 
Pla de Xoc de Ciberseguretat
 
Entre les mesures que inclou aquest pla de xoc figuren la protecció enfront del codi maliciós (especialment del tipus orientat a la destrucció de la informació mitjançant el seu xifrat), l'extensió dels serveis per a la detecció de ciberamenazas en equips d'usuari, la implantació de la vigilància d'accessos remots, el reforç de les capacitats de cerca d'amenaces, l'ampliació de les capacitats de ciberinteligencia, l'extensió de l'aplicació de l'ús del segon factor en els processos d'identificació i autenticació, el desplegament de capacitats per a la notificació i el seguiment dels ciberincidentes, la continuïtat de negoci i la recuperació davant desastres, la conscienciació i la formació, i la revisió de la normativa de ciberseguretat. 
 
Les mesures incloses en el ‘ Pla de xoc de ciberseguretat’ estan vinculades al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència(Obre en nova finestra)  en el seu  Component 11(Obre en nova finestra)  (Inversió 1. Modernització de l'Administració General de l'Estat) i en el seu  Component 15(Obre en nova finestra)  (Inversió 7. Ciberseguretat).
 
Esquema Nacional de Seguretat
 
La segona actuació del paquet de mesures acordat pel Govern aquest dimarts és l'actualització de l'Esquema Nacional de Seguretat, que data d'una etapa amb un context normatiu, social i tecnològic que ha sofert una evolució radical. Per a això es tramitarà i aprovarà de manera urgent un reial decret que substitueixi al Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.
 
L'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) ofereix un plantejament comú de principis bàsics, requisits mínims, mesures de protecció i mecanismes de conformitat i monitoratge, adaptat a la comesa del Sector Públic per a la gestió continuada de la seguretat per a l'Administració Digital. L'ENS és un esquema d'aplicació a les entitats del Sector Públic i indirectament, a les entitats del Sector Privat que col·laborin amb aquelles en la prestació de serveis públics. És un instrument essencial perquè l'administració digital sigui robusta i segura/segura. 
 
Seguretat en el sector privat
 
La tercera actuació consisteix a promoure i incentivar l'adopció de sistemes, estàndards i polítiques de gestió de seguretat en el sector privat en particular augmentant el nivell de ciberseguretat dels proveïdors tecnològics del Sector Públic estatal davant l'evidència que la ciberseguretat d'un organisme també està condicionada a la dels seus proveïdors tecnològics. 
 
Implantació del Centre d'Operació de Ciberseguretat de l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics (COCS)
 
De manera simultània a l'engegada del paquet d'actuacions urgents en matèria de ciberseguretat, s'executa la implantació del Centre d'Operació de Ciberseguretat de l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics (COCS).
 
El COCS reforçarà les capacitats de vigilància, prevenció, protecció, detecció, resposta davant incidents de ciberseguretat, assessorament i suport a la gestió de la ciberseguretat d'una manera centralitzada, mitjançant el corresponent catàleg de serveis, que mitjançant optimització i economies d'escala permeti una millor eficàcia i eficiència, amb els estalvis de diners, esforç i temps derivats. 
 
Es tracta d'una inversió inclosa en el Component 11 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. La seva creació està prevista en la  Estratègia Nacional de Ciberseguretat 2019​​.
 
  • Seguretat