accesskey_mod_content

Els conjunts de dades més demandades publicats per entitats locals

20 juliol 2021

Tots aquests organismes comparteixen dades de manera oberta i en formats que faciliten el seu ús per part d'empreses, investigadors o la ciutadania en general

Fa unes setmanes, Datos.gob.es(Obre en nova finestra) va recollir en un article  quins eren els conjunts de dades més demandades(Obre en nova finestra)  entre tots aquells oferts per les Comunitats Autònomes, i que complien uns estàndards que impulsaven a la seva reutilització. En aquesta ocasió, han posat el focus en les entitats locals. Per elaborar el llistat s'han pres com a referència el mateix qüestionari, on se'ls demanava identificar d'una forma senzilla conjunts de dades publicades per la seva organització i que des del seu punt de vista compleixen les característiques esmentades. Les diputacions i ajuntaments que han col·laborat són:

La majoria de participants són Ajuntaments, però també trobem dues diputacions. Les diputacions juguen un paper molt important en l'ecosistema de dades obertes, en ser promotores de l'obertura de dades en ajuntaments de petita grandària, que sense elles no podrien dur a terme aquestes tasques. Són fonamentals a l'hora destacar dades de caràcter mancomunat, interessants i útils.

Aquestes 17 entitats locals són solament una petita mostra de l'ecosistema open data en l'àmbit local a Espanya, però la presència al nostre país d'aquest tipus de projectes és molt major. En concret, en Datos.gob.es han identificat  230 iniciatives locals  de dades obertes.

Transport, medi ambient i sector públic, les categories de dades més demandades

De les respostes dels organismes participants en l'enquesta, s'extreu que els conjunts de dades locals més demandats són els següents ( veure en PDF accessible(Obre en nova finestra) ):

Infografia sobre els conjunts de dades publicades més demandats de lso publicats per ayutanmientos i diputacions

estacan 3 categories: les dades de transport, medi ambient i sector públic. Tres sectors fonamentals per aconseguir unes ciutats eficients i sostenibles.

En el cas de les dades de transport, destaquen aquells relacionats amb el estat del tráfico, els aparcaments i els serveis públics (com els autobusos o bicicletes públiques), claus per impulsar un sistema de transport respectuós amb el medi ambient, en línia amb el marcat en la Estratègia de mobilitat sostenible i intel·ligent ". Aquestes dades són ofertes habitualment en temps real, facilitant la seva reutilització i ajudant a una gestió més eficient de la mobilitat per part de les administracions públiques, empreses privades i particulars.

Les dades de qualitat de l'aire són els més destacats de la secció de medi ambient, posant de manifest la preocupació creixent per la contaminació a les nostres ciutats. No cal oblidar que segons l'estudi  La qualitat de l'aire en l'Estat espanyol durant 2020 , elaborat per Ecologistes en Acció, 42 milions de persones van respirar aire contaminat durant l'any passat (és a dir, el 88,4% de la població), la qual cosa va causar 30.000 morts prematures. Els organismes públics cada vegada són més conscients d'aquesta situació, i realitzen  avaluacions de la qualitat de l'aire(Obre en nova finestra)  de manera periòdica, la qual cosa ha portat a la instal·lació de més estacions de vigilància. Actualment Espanya compta amb  616 estacions de vigilància per realitzar l'avaluació oficial(Obre en nova finestra) , de les quals 535 mesuren NO2 i 475 registren informació sobre els nivells de PM10, que generen una sèrie de dades molt valuoses per la reutlización i la presa de decisions polítiques.

En la categoria de medi ambient també trobem datasets relacionats amb la gestió d'escombraries, la contaminació acústica o l'arbrat en les urbs.

Quant a el sector públic, trobem una gran quantitat de datasets relatius a l'urbanisme i les infraestructures, com la llista de carrers, la cartografia municipal o els béns immobles. També destaquen els conjunts de dades lligades amb la activitat de les Administracions Públiques, la seva transparència i la rendició de comptes, com els contractes, pressupostos o subvencions.

Altres categories destacades són l'economia, ocupació i turisme, amb conjunts de dades com el Directori de comerços o d'hostaleria i restauració; cultura i oci, on trobem datasets sobre les instal·lacions esportives o l'agenda d'esdeveniments; o salut, amb informació sobre centres de salut, farmàcies o dades del covid. Finalment, també s'han recollit datessis de educació, societat i benestar, demografia, ciència i tecnologia, i habitatge.

cal destacar que una gran majoria dels conjunts de dades destacades pels Ajuntaments i diputacions estan inclosos en la guia  Dades obertes FEMP 2019: 40 conjunts de dades a publicar per les Entitats Locals(Obre en nova finestra) , realitzada per la  Federació de Municipis i Províncies d'Espanya(Obre en nova finestra)  (FEMP). En ella es recullen una sèrie de datasets considerats prioritaris i que haurien de ser publicats en obert per organismes locals, així com instruccions per fer-ho d'una forma harmonitzada que faciliti la interoperabilitat. També coincideixen amb els  vocabularis(Obre en nova finestra)  que es promouen des del projecte  Ciutats obertes(Obre en nova finestra) . Es tracta, per tant, d'una oportunitat per avançar en l'estandardització de la forma en la qual es publiquen el dades.

Per què són importants les dades obertes locals?

La possibilitat de comptar amb dades locals, actualitzats i diferenciats per municipis (o fins i tot districtes o carrers), permet conèixer la realitat de cada zona geogràfica d'una manera més concreta. Permet apreciar diferències i necessitats, i sobre la base d'això, prendre decisions més encertades que ajudin a impulsar polítiques públiques alineades amb les demandes dels ciutadans.

Aquestes dades també poden ser reutilitzats, tant per la pròpia administració com per tercers, per engegar productes que  apropin els serveis públics als ciutadans(Obre en nova finestra) . És el cas de les aplicacions de transport, que ens informen sobre quin és la forma més eficient i ràpida d'arribar a la nostra destinació; o les apps per reciclar, que ens indiquen on estan els punts nets i contenidors de residus més pròxims.

En definitiva, la publicació i reutilització de dades obertes no solament beneficia als ciutadans, si no també a les administracions a l'hora d'exercir una gestió més eficient.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Cooperació interadministrativa
  • Govern obert