accesskey_mod_content

La solució EMPARO incrementa les seves capacitats per facilitar el procés d'adequació a l'Esquema Nacional de Seguretat

29 setembre 2020

EMPARO permet avaluar la seguretat del sistema per obtenir de forma automàtica la Declaració d'Aplicabilitat per a la categoria BÀSICA de l'Esquema Nacional de Seguretat.

El Centre Criptològic Nacional ha millorat i incrementat les capacitats de la solució EMPARO(Obre en nova finestra) , per facilitar el procés d'implantació de seguretat i adequació a l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) d'entitats i organismes. A través del seu assistent d'implantació de Seguretat i Conformitat, s'han incorporat en EMPARA gran quantitat de funcionalitats per facilitar aquest procés, així com les posteriors fases de certificació i gestió contínua de la seguretat.

D'aquesta manera, la solució guia als usuaris en tot el procés, aportant ajudes, guies, eines i informació útil per a la implementació de cadascuna de les mesures de seguretat. Així mateix, una vegada completada la implantació, EMPARO permet avaluar la seguretat del sistema i obtenir de forma automàtica la Declaració d'Aplicabilitat per a ENS categoria BÀSICA.

Així mateix, a través d'AMPARO, els usuaris podran sol·licitar auditories de conformitat de l'ENS a Entitats de Certificació acreditades, ja que també actua com a punt d'encontre entre els diferents actors que participen en el procés: Organismes, Entitats de Certificació, Organismes d'Auditoria i Entitats supervisores de seguretat.

A través d'AMPARO serà possible, entre altres aspectes:

  • Dur a terme el procés d'implantació i adequació de forma guiada, gràcies al seu Assistent d'Implantació, que assenyala els passos que s'han de seguir en el procés d'adequació, mostra ajudes al llarg de tot el procés i avalua automàticament la conformitat del sistema per detectar manques.
  • Avaluar el sistema i obtenir automàticament la Declaració de Conformitat del sistema per a categoria BASICA de l'ENS, o sol·licitar una Auditoria de Conformitat a una Entitat de Certificació acreditada.
  • Descarregar des de la secció de Suport tots els models de procediments i normatives necessaris per a l'adequació a l'ENS, i gestionar la documentació del marc normatiu.
  • Gestionar la Conformitat, mantenir la comunicació amb l'entitat auditora, comprovar l'estat del sistema, i facilitar tot el procés d'auditoria.
  • Gestionar la Seguretat del sistema, on serà possible portar els registres d'usuaris, registres de suports, formació, i qualsevol altre registre necessari per mantenir la seguretat en l'ENS.

Els usuaris del portal poden sol·licitar accés a la solució a través del correu electrònic: amparo@ccn-cert.cni.es

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Seguretat