accesskey_mod_content

Publicació de models d'Informes per al monitoratge i reporti de l'accessibilitat

09 setembre 2020

Logo Observatori d'Accessibilitat Web

Les Unitats Responsables d'Accessibilitat hauran de tenir disponibles per l'1 d'octubre de 2020 l'Informe sobre l'atenció de queixes i reclamacions, l'Informe de seguiment sobre el compliment dels requisits d'accessibilitat i l'Informe de seguiment sobre la promoció, conscienciació i formació.

El Reial decret 1112/2018(Obre en nova finestra) sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic, en l'article 18. Seguiment i presentació d'informes, estableix que l'òrgan encarregat de realitzar el seguiment i presentació d'informes davant la Comissió Europea és el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital – MAETD (competències transferides del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública). Aquest òrgan presentarà a la Comissió Europea, a tot tardar el 23 de desembre de 2021 i posteriorment cada tres anys, un informe sobre el resultat del seguiment, que haurà d'incloure, entre una altra informació, dades dels mesuraments, informació sobre l'ús del procediment de reclamació així com informació sobre activitats de formació i conscienciació.

D'altra banda, l'article 19. Coordinació per al seguiment i presentació d'informes, estableix que per facilitar les tasques del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital col·laboraran amb ell, entre uns altres, totes les Unitats responsables d'accessibilitat. Per a això cada Unitat responsable d'accessibilitat prepararà tres informes anuals sobre el seu àmbit d'actuació concret que tindrà disponibles abans de l'1 d'octubre de cada any a partir de l'any 2020:

  • Informe sobre l'atenció de queixes i reclamacions. Aquest informe inclourà les mesures posades en pràctica per atendre les qüestions plantejades en l'article 16.3.a) al costat d'un estudi de les comunicacions, consultes, suggeriments, sol·licituds d'informació accessible i queixes formulades a través del mateix. També inclourà un estudi de les reclamacions ateses i revisions realitzades segons l'article 16.3.b) i c).
  • Informe de seguiment sobre el compliment dels requisits d'accessibilitat. Aquest informe inclourà les mesures engegades per coordinar les revisions periòdiques d'accessibilitat establertes en l'article 17 i els resultats derivats d'elles. Així mateix, s'inclouran tots els Informes de revisió de l'accessibilitat derivats d'aquestes revisions.
  • Informe de seguiment sobre la promoció, conscienciació i formació. Aquest informe inclourà les mesures engegades per coordinar i fomentar les activitats de promoció, conscienciació i formació establertes en l'article 8 i els resultats derivats d'aquestes.

A partir d'aquesta data, el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, a través de l'Observatori d'Accessibilitat Web, es posarà en contacte amb les Unitats responsables d'accessibilitat indicant la forma de fer arribar aquests informes.

L'Informe sobre l'atenció de queixes i reclamacions, Informe de seguiment sobre el compliment dels requisits d'accessibilitat i Informe de seguiment sobre la promoció, conscienciació i formació, atès que és el primer informe, haurà d'incloure informació des de l'entrada en vigor del Reial decret, és a dir des del 20 de setembre de 2018 fins al 30 de setembre de 2020. Els informes de l'any 2021 d'ara endavant inclouran informació d'un any, és a dir des de l'1 d'octubre de l'any anterior fins al 30 de setembre de l'any en curs.

En relació amb els Informes de revisió d'accessibilitat, atès que és el primer any, s'hauran d'enviar tots els informes generats des de l'entrada en vigor, és a dir des del 20 de setembre de 2018 fins al 30 de setembre de 2020, que en realitat implica tots els informes posat que tots ells han d'haver-se realitzat abans del 20 de setembre del 2020. A partir de l'any 2021 d'ara endavant, s'hauran d'enviar els informes generats o actualitzats en l'últim any, és a dir des de l'1 d'octubre de l'any anterior fins al 30 de setembre de l'any en curs.

En aquest context, i per facilitar la generació i transferència de la informació al MAETD i la seva futura agregació per informar a la Comissió Europea l'Observatori d'accessibilitat web publica els diferents models que es podran utilitzar per comunicar aquesta informació. En relació amb l'Informe de revisió d'accessibilitat, més endavant es publicarà un model específic per a les aplicacions per a dispositius mòbils.

 

  • Accessibilitat
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
 
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE