accesskey_mod_content

Comunicat de l'AEPD sobre apps i webs d'autoavaluació del Coronavirus

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

27 març 2020

En l'actual situació d'emergència sanitària derivada de l'extensió del virus Covid-19 s'estan desenvolupant iniciatives que impliquen un elevat volum de tractaments de dades personals i, especialment, de dades sensibles com els de salut.

Aquesta situació d'emergència no pot suposar una suspensió del dret fonamental a la protecció de dades personals. Però, al mateix temps, la normativa de protecció de dades no pot utilitzar-se per obstaculitzar o limitar l'efectivitat de les mesures que adoptin les autoritats competents, especialment les sanitàries, en la lluita contra l'epidèmia, ja que en ella es preveuen solucions que permeten compatibilitzar l'ús lícit de les dades personals amb les mesures necessàries per garantir eficaçment el ben comú. Per a això, l'Agència està col·laborant amb les autoritats competents facilitant-los criteris que permetin compatibilitzar-los.

L'Agència Agència Espanyola de Protcción de Dades(Obre en nova finestra)  (AEPD) ha constatat que s'estan llançant iniciatives, tant des de l'àmbit públic com des del privat, que sol·liciten que els ciutadans els facilitin informació personal, fonamentalment relacionada amb la salut, a l'empara de la situació d'emergència que viu el nostre país. Aquestes iniciatives tenen un espectre ampli, des de l'àmbit local al global, i utilitzen apps o pàgines web.

Davant aquesta situació, l'AEPD recorda els criteris que han d'aplicar-se perquè el tractament de les dades personals sigui lícit.

Els fonaments que legitimen/fan possible aquests tractaments són la necessitat d'atendre les missions realitzades en interès públic, així com la de garantir els interessos vitals dels propis afectats o de terceres persones.

Les finalitats per les quals poden tractar-se les dades són, únicament, les relacionades amb el control de l'epidèmia, entre elles, les d'oferir informació sobre l'ús de les aplicacions d'autoavaluació realitzades per les administracions públiques o l'obtenció d'estadístiques amb dades de geolocalització agregats per oferir mapes que informin sobre àrees de major o menor risc.

Les dades que poden obtenir-se i utilitzar-se han de ser els que les autoritats públiques competents considerin proporcionats/necessaris per complir amb aquestes finalitats.

Aquestes dades només podran ser facilitats per els qui siguin majors de 16 anys. En el cas de tractar dades de menors de 16 anys, es requeriria de l'autorització d'el seus pares o representants legals.

Únicament podran tractar aquestes dades les autoritats públiques competents per actuar conforme a la declaració de l'estat d'alarma, és a dir, el Ministeri de Sanitat i les Conselleries de Sanitat de les Comunitats Autònomes, que podran cedir-se dades entre elles, i als professionals sanitaris que tractin als pacients o que intervinguin en el control de l'epidèmia.

Les entitats privades que col·laborin amb aquestes autoritats només podran utilitzar les dades conforme a les instruccions d'aquestes i, en cap cas, per a finalitats diferents dels autoritzats.

Si els ciutadans utilitzen aplicacions o webs de les quals no són titulars les autoritats públiques, sinó que són oferts per entitats o persones privades, no existirà la legitimitat que s'ha indicat anteriorment per al tractament de les dades. En aquest sentit, és important recomanar als ciutadans que siguin especialment acurats a l'hora d'informar-se de qui, per a quina i amb quines garanties van a tractar-se les seves dades personals.

Quant a la previsió que tots aquells ciutadans que hagin donat positiu en la prova del Covid-19 puguin ser geolocalizados a través del telèfon mòbil que hagin facilitat prèviament, de manera que es pugui dur a terme un seguiment de la seva quarentena, cal partir de nou de les àmplies competències que en situacions excepcionals, com sens dubte ho és la present epidèmia, tenen les autoritats sanitàries, tenint en compte, a més, que una de les mesures excepcionals per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19 és la de limitar la llibertat de circulació de les persones.

De nou, ens trobem davant una obligació imposada per les autoritats sanitàries amb la finalitat d'evitar la propagació del virus, i que requereix un especial control de les persones que han donat positiu i que han estat obligades a romandre al seu domicili en quarentena, així com també permet conèixer les zones amb major nombre d'afectats a fi d'adoptar les mesures oportunes.

No obstant això, l'única dada que a l'efecte de la geolocalització hauria de facilitar-se als operadors de telecomunicacions, si escau, seria el corresponent al número de telèfon mòbil que s'ha de geolocalizar, tret que el Ministeri de Sanitat considerés que fos imprescindible facilitar alguna altra dada a l'efecte del seguiment de la malaltia.

En tot cas, els qui pretenguin obtenir i tractar les dades dels ciutadans hauran d'informar-los de forma clara, accessible i fàcilment comprensible de tots els aspectes que s'han descrit.

Així mateix, l'AEPD té allotjada al seu web dos documents d'interès per a ciutadans i empreses:

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Ciutadà
  • Seguretat