accesskey_mod_content

Adoptat el Programa de Treball d'ISA² para 2020

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

18 març 2020

El 4 de març la Comissió Europea ha adoptat el programa de treball ISA² per 2020, amb 54 accions i un pressupost de 27.8 milions d'euros. ISA² promou la interoperabilitat per eliminar barreres a les interaccions transfrontereres.

El  Programa ISA² (Obre en nova finestra)  està en execució des de començaments de 2016 fins al final de 2020, amb una dotació financera de 130.928.000 euros. Els objectius d'ISA² ISA²(Obre en nova finestra)  són els següents:

 • desenvolupar, mantenir i promoure un enfocament holístico cap a la interoperabilitat en la Unió per eliminar la fragmentació en el panorama de la interoperabilitat en la Unió;
 • facilitar una interacció electrònica transfronterera o intersectorial eficient i eficaç tant entre les administracions públiques europees com entre elles i les empreses i els ciutadans, i contribuir al desenvolupament d'una administració electrònica més eficaç, simplificada i orientada als usuaris en els nivells nacional, regional i local de l'administració pública;
 • identificar, crear i explotar solucions d'interoperabilitat que facilitin l'execució de les polítiques i activitats de la Unió;
 • facilitar la reutilització de les solucions d'interoperabilitat per part de les administracions públiques europees.

Alguns exemples destacables de solucions d'ISA² ISA²(Obre en nova finestra)  són el Marco Europeu d'Interoperabilitat(Obre en nova finestra) , la xarxa transeuropea TESTA (Obre en nova finestra) , connectada amb Xarxa SARA ; la plataforma de col·laboració Joinup(Obre en nova finestra) , vinculada amb CTT ; l'especificació Asset Description Metadata Schema(Obre en nova finestra) , utilitzada també pel CTT per exportar solucions; els estàndards semàntics Core vocabularies(Obre en nova finestra) ; el perfil DCAT Application Profile for Data Portals inEurope (Obre en nova finestra) , aplicat pel portal datos.gob.es(Obre en nova finestra) ; l'arquitectura de referència d'interoperabilitat EIRA – European Interoperability Reference Architecture(Obre en nova finestra) ; recursos d'informació geoespacial ELISE(Obre en nova finestra) ; LEOS(Obre en nova finestra) , eina per redactar textos legislatius; l'identificador legislatiu europeu - European Legislation Identifier (ELI)(Obre en nova finestra) ; la llicencia EUPL(Obre en nova finestra) ; i la metodologia de gestió de projectes Open PM2(Obre en nova finestra) .

El programa de treball ISA² de para 2020 inclou 54 accions corresponents als següents capítols:

 • Habilitadors clau i genèrics d'interoperabilitat (7 accions)
 • Interoperabilitat semàntica (4 accions)
 • Accés a les dades/posada en comú de dades/dades obertes (7 accions)
 • Solucions geoespacials (1 acció)
 • Contractació/facturació electrònica (1 acció)
 • Presa de decisions i legislació (10 accions)
 • Polítiques de la UE (5 accions)
 • Instruments de suport per a les administracions públiques (17 accions)
 • Mesures complementàries (2 accions)

 

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

 • Cooperació interadministrativa