accesskey_mod_content

L'Observatori d'Accessibilitat Web llança la nova versió del Servei de diagnòstic en línia

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

31 gener 2020

Es podran generar nous informes alineats amb les previsions del seguiment simplificat de la Directiva 2016/2102 d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic

Segons recull la Directiva 2016/2102 els Estats membres comprovaran periòdicament la conformitat dels llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic amb els requisits d'accessibilitat establerts en la norma harmonitzada EN 301549v2.1.2:2018(Obre en nova finestra) , que en la seva versió espanyola es materialitza en UNE-EN 301549:2019(Obre en nova finestra) , i que està en línia amb WCAG 2.1.

Derivat de la directiva, també l'any passat, es va publicar la Decisió d'Execució (UE) 2018/1524(Obre en nova finestra) que dona instruccions específiques referent a la metodologia de seguiment, establint dos mètodes de seguiment: seguiment simplificat, que afecta a llocs web i que permet detectar els casos d'incompliment d'un subconjunt dels requisits de la norma harmonitzada i seguiment en profunditat, que afecta tant a llocs web com a aplicacions per a dispositius mòbils i que permet verificar minuciosament el compliment de tots els requisits identificats.

D'acord amb Reial decret 1112/2018(Obre en nova finestra) sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic, l'Observatori d'Accessibilitat Web està treballant en les tasques de seguiment i presentació d'informes que té assignades, entre les quals es troba la generació de la Nova metodologia per al Seguiment Simplificat UNE-EN 301549(Obre en nova finestra) ".

En aquest context, es posa en producció la nova versió del Servei de diagnòstic en línia , disponible a traves de la Comunitat d'Accessibilitat, d'acord amb la proposta preliminar de la" Nova metodologia per al Seguiment Simplificat UNE-EN 301549". Els canvis fonamentals en el servei són la modificació de certes verificacions d'accessibilitat, incorporant comprovacions de WCAG2.1, la selecció de la quantitat de pàgines a analitzar, així com l'enviament per correu electrònic del codi font analitzat en un arxiu codigo_font.zip juntament amb l'informe d'accessibilitat.

Animem a tots els interessats al fet que provin aquesta nova versió de la metodologia i ens remetin els seus comentaris sobre este tema, amb l'objectiu de millorar i consolidar la proposta de la Metodologia  per al Seguiment Simplificat UNE-EN 301549 per posteriorment realitzar la seva aprovació definitiva, així com per millorar el Servei de diagnòstic en línia com a implantació pràctica d'aquesta metodologia.

  • Accessibilitat