accesskey_mod_content

La UE reforçarà l'intercanvi de dades del sector públic

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

12 novembre 2018

Logo Comissió Europea

Les noves normes afavoriran el desenvolupament i la utilització de nous serveis i tecnologies basats en dades, com la intel·ligència artificial.

La UE facilita la reutilització de les dades a poder del sector públic. Els representants permanents dels Estats membres han acordat avui la posició de negociació del Consell(Obre en nova finestra)  sobre unes reformes que formen part de les iniciatives més àmplies que la UE està emprenent per incrementar el subministrament de dades amb l'objectiu de recolzar l'economia i garantir que una major quantitat de dades s'empri en benefici de tots. Les noves normes(Obre en nova finestra) afavoriran el desenvolupament i la utilització de nous serveis i tecnologies basats en dades, com la intel·ligència artificial. A més, suposen un pas important per augmentar la disponibilitat de les dades obertes en la UE.

Conformement a l'actual Directiva relativa a la reutilització de la informació del sector públic, tot contingut accessible al públic en virtut de la legislació nacional sobre l'accés als documents pot ser, en principi, reutilitzat amb qualsevol fi, també amb finalitats comercials.

Les reformes ampliarien l'àmbit d'aplicació de les normes més enllà dels organismes del sector públic, a fi d'incloure a les empreses públiques dels sectors del transport i els serveis públics. Aquests sectors no estarien obligats a posar dades a disposició, tret que aquesta obligació existís a escala nacional, però si publiquessin dades, haurien de respectar els mateixos principis que els organismes del sector públic, en particular pel que fa a la transparència, la no discriminació i els acords exclusius.

També s'ampliarien les normes per incloure les dades de recerques finançades amb fons públics que ja estan disponibles en registres públics. Caldria adoptar mesures perquè aquestes dades fossin reutilitzables, per exemple, especificar condicions adequades de concessió de llicències. Els Estats membres tindrien també que establir polítiques nacionals de lliure accés per fomentar la disponibilitat de les dades de recerca.

El projecte de normes fomenta la difusió de dades dinàmiques, com les dades en temps real relatius al transport o la meteorologia procedents de sensors o satèl·lits. Els organismes públics haurien de posar aquestes dades a disposició a través d'interfícies de programador d'aplicacions (API).

En el text acordat es disposa que es definiran els conjunts de dades de gran valor (conjunts de dades de gran importància socioeconòmica) en una segona fase després de l'adopció de la Directiva. Aquests conjunts de dades hauran d'estar disponibles de forma gratuïta en tota la UE, i hauran de ser llegibles per màquina i automàticament transferibles a través d'una API. La Comissió elaborarà una llista de tipus específics de conjunts de dades de gran valor en un acte d'execució aparti, que s'aplicarà tant als organismes públics com a les empreses públiques.

En conjunt, les dades del sector públic seran més barats. En general, estaran disponibles de forma gratuïta o a un cost marginal. No obstant això, les normes tenen en compte que alguns organismes del sector públic necessiten generar ingressos i, per tant, permeten, en determinades situacions, que es cobri per les dades un preu dins de certs límits.

El text del Consell també reforça el concepte de dades obertes, és a dir, de dades en formats oberts que poden ser utilitzats lliurement i compartits amb qualsevol fi. A fi de reflectir això, s'ha afegit la noció de dades obertes al títol de la proposta.

Després de l'entrada en vigor de la Directiva, els Estats membres disposaran de dos anys per adoptar disposicions nacionals destinades a posar-la en pràctica. Els Estats membres podran anar més enllà de les normes mínimes establertes en la Directiva.

La proposta que s'està debatent és un element essencial del «conjunt de mesures relatives a les dades» publicat per la Comissió a l'abril de 2018 en el marc de l'Estratègia per al Mercat Únic Digital. Així mateix, forma part de l'examen realitzat per la Comissió en el marc del programa d'adequació i eficàcia de la reglamentació (REFIT).

L'acord aconseguit avui en el Comitè de Representants Permanents constitueix un mandat perquè la Presidència iniciï les converses amb el Parlament Europeu amb l'objectiu d'aconseguir un acord sobre el text definitiu. El Parlament encara no ha acordat la seva posició.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Interoperabilitat
  • Cooperació interadministrativa
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General