accesskey_mod_content

El Govern Basc publica el seu Pla Estratègic de Governança i Innovació Pública 2020

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

09 febrer 2018

El Pla Estratègic de Governança i Innovació Pública (PEGIP) 2020 neix com a estratègia transversal del Govern Basc per situar a Euskadi com a regió europea innovadora, també, en matèria de governança pública.

El Pla Estratègic de Governança i Innovació Pública 2020(Obre en nova finestra)  és l'eina de la qual s'ha dotat el Govern Basc per possibilitar el canvi de paradigma cap a un nou model de governança, horitzontal i col·laboratiu, un model que, en definitiva, sigui capaç de respondre a les demandes d'una societat cada vegada més exigent amb el públic.

Les institucions han de comptar amb la ciutadania en el disseny de les polítiques públiques, que siguin eficients i eficaces en l'ús dels recursos; aplicant idees pràctiques i noves que generin valor social; amb codis de conducta ben definits, tant per a càrrecs públics com para personal treballador de l'administració; cercant l'excel·lència; i impulsant l'administració electrònica i l'atenció 24 hores, des de qualsevol lloc, gràcies a l'ús de les noves tecnologies.

Tant en l'elaboració com en el seu desenvolupament, el PEGIP 2020 promou els valors de transparència, participació i col·laboració, i per això, precisament, ha comptat amb la col·laboració de la resta d'institucions, administracions públiques i ciutadania des de la seva primera fase d'elaboració.

El Govern Basc ha obert els següents canals i xarxes d'atenció i escolta ciutadana:

A més del procés obert en Irekia, a  el llarg dels mesos de novembre i desembre de 2017, es van realitzar diverses sessions participatives amb un doble objectiu:

  • Contrastar i validar alguns dels continguts i línies principals recollides en el pla amb agents especialitzats.
  • Identificar les claus per a un desplegament i avaluació del pla participatiu i obert, en coherència amb els principis recollits en el “Llibre Blanco de Democràcia i Participació Ciutadana per a Euskadi”.

En la documentació pujada a aquesta pàgina es presenten els resultats d'aquest procés, que serà el punt de sobre el que treballarem perquè el desplegament i avaluació del PEGIP 2020 serveixin, al seu torn, per continuar avançant en la transformació de la nostra administració i construir, així, un espai de relació amb la societat civil basat en els nous valors de governança: obertura, orientació a resultats, transparència i innovació.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

El  Pla Estratègic de Governança i Innovació Pública 2020(Obre en nova finestra) (PDF)

  • Ciutadà
  • Govern obert
  • Serveis electrònics