accesskey_mod_content

L'AEPD publica el registre de Delegats de Protecció de Dades

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

18 desembre 2018

Amb aquest registre, els ciutadans que vulguin exercitar els seus drets o presentar una reclamació davant una entitat podran conèixer les dades del DPD per dirigir les seves sol·licituds

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha publicat el registre de Delegats de Protecció de Dades (DPD)(Obre en nova finestra) , que conté les dades de contacte de prop de 20.000 entitats, de les quals al voltant de 3.000 corresponen al sector públic i les restants al sector privat.

Aquest espai de consulta, disponible a la Seu electrònica de l'Agència, permet a qualsevol interessat conèixer el contacte dels delegats de protecció de dades comunicades a l'AEPD. D'aquesta forma, els ciutadans que vulguin exercitar els seus drets o presentar una reclamació davant una entitat poden introduir el nom, raó social o NIF de l'organització per conèixer les dades de contacte del DPD i dirigir-li les seves sol·licituds.

Amb aquest registre l'Agència dona compliment a l'establert en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, que en el seu article 34.4 assenyala que “L'Agència Espanyola de Protecció de Dades i les autoritats autonòmiques de protecció de dades mantindran, en l'àmbit de les seves respectives competències, una llista actualitzada de delegats de protecció de dades que serà accessible per mitjans electrònics”.

La informació que figura en aquesta llista s'actualitza diàriament i es correspon amb les dades de contacte que els responsables o encarregats del tractament faciliten a l'Agència a través del formulari(Obre en nova finestra) que es troba disponible a la seva Seu electrònica. La comunicació relativa a les designacions, nomenaments i cessaments dels delegats de protecció de dades ha de realitzar-se en el termini de deu dies, tant en els supòsits en què sigui obligatòria la seva designació com en el cas en què sigui voluntària.

La comunicació de les dades del delegat de protecció de dades a l'AEPD és obligatòria per a organismes públics, així com per a entitats que facin tractaments de dades que requereixin una observació sistemàtica a gran escala o tractaments massius de categories especials de dades, com recull el RGPD. I, en tot cas, quan es tracti de les entitats incloses en l'article 34.1 de la Llei Orgànica 3/2018(Obre en nova finestra) .

Esquema de certificació

L'AEPD, en col·laboració amb l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), va presentar al juliol de l'any passat el seu Esquema de certificació de Delegats de Protecció de Dades (Obre en nova finestra) amb l'objectiu d'oferir seguretat i fiabilitat tant als professionals de la privadesa com a les empreses i entitats que incorporin aquesta figura a les seves organitzacions.

Aquest Esquema permet certificar que els DPD reuneixen la qualificació professional i els coneixements per exercir la professió, i les certificacions s'atorguen per entitats certificadores degudament acreditades per ENAC. De moment, tres entitats han estat acreditades per poder certificar Delegats de Protecció de Dades: IVAC Institut de Certificació(Obre en nova finestra) , Associació per al Foment de la Seguretat de la Informació (ISMS Forum)(Obre en nova finestra) , i Associació Espanyola per a la Qualitat (AEC)(Obre en nova finestra) . Els DPD certificats poden consultar-se a les pàgines web de cadascuna d'aquestes entitats.

La certificació no és obligatòria i es pot exercir la professió sense estar certificat sota est o qualsevol altre esquema, si bé l'Agència ofereix així un punt de referència al mercat sobre els continguts i elements d'un mecanisme de certificació com a garantia per acreditar la qualificació i capacitat professional dels candidats a DPD.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Seguretat