accesskey_mod_content

Nova Nota Tècnica de l'OBSAE: Espanya en l'escenari europeu Fruitful eGov

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

12 desembre 2018

Logo OBSAE

Segons l'eGovernment Benchmark 2018 publicat per la Comissió Europea, Espanya se situa amb un nivell mitjà-alt de penetració i digitalització,  formant part de l'escenari Fruitful eGov, que inclou als millors països de la seva classe per sobre de la mitjana europea

El passat 22 de novembre, la Comissió Europea va publicar l'informe de referència d'administració electrònica de 2018, l'eGovernment eGovernment benchmark report 2018(Obre en nova finestra) .

L'eGovernment Benchmark analitza un conjunt de vuit esdeveniments de vida. Cada any es mesuren quatre esdeveniments de vida; de manera que el període biennal  cobreix els vuit esdeveniments de vida analitzats. El mètode d'avaluació es va modificar en 2016, la qual cosa dificulta les comparacions completes amb les sèries anteriors a 2016.

D'acord amb aquest informe, Espanya se situa amb un nivell mitjà-alt de penetració i digitalització,  formant part de l'escenari Fruitful eGov, que inclou als millors països de la seva classe per sobre de la mitjana europea tanta en digitalització com en penetració. 

Per a més informació pot consultar la Nota Tècnica: " Espanya en l'escenari europeu Fruitful eGov "

  • Observatori d'Administració Electrònica
  • Lleis 39 i 40
  • Serveis electrònics