accesskey_mod_content

Publicat l'Informe IRIA 2018

11 desembre 2018

Logo IRIA

L'informe IRIA 2018 presenta l'anàlisi dels indicadors més significatius de la transformació digital de l'any 2017 en les Administracions Locals

Ja es troba disponible per a la seva consulta l'informe IRIA 2018 amb l'anàlisi dels indicadors més representatius de la transformació digital en les administracions locals espanyoles incloent les Diputacions, Consells, Cabildos i Ajuntaments participants. La informació s'ha actualitzat a 1 de gener de 2018, sent el període d'enquesta el corresponent a l'any 2017.

Després de l'última modificació normativa mitjançant Reial decret 806/2014, de 26 de setembre, es crea la Comissió d'Estratègia TIC, a la qual li correspon entre unes altres, la funció de “actuar com a Observatori de l'Administració Electrònica i Transformació Digital”. Amb tal fi, la Comissió d'Estratègia TIC realitza la recollida de “informació dels recursos tecnològics, humans, econòmics i de contractació relacionats amb les tecnologies de la informació” i publica al Portal d'Administració Electrònica (PAe) informes periòdics presentant els resultats d'aquests estudis. L'informe IRIA s'emmarca en aquest àmbit, i es ve publicant cada dos anys des de 1988, fent-li coincidir amb la publicació de l'informe REGNA.

Per a aquesta edició IRIA 2018, s'ha actualitzat el qüestionari amb l'objectiu de posar en valor el grau d'avanç en transformació digital que l'administració local ve desenvolupant en matèria de "ciutats intel·ligents”, així com alinear l'informe amb els objectius del Pla d'Acció sobre Administració Electrònica de la UE 2016-2020.

L'estudi IRIA 2018 presenta els resultats recopilats sobre diferents aspectes relacionats amb la transformació digital dividits en set apartats:

  1. Les polítiques TIC de la transformació digital. A partir de 30.000 habitants més del 40% dels municipis ha elaborat plans per a la transformació digital i han disposat alguna estructura organitzativa per gestionar els mateixos.
  2. Serveis centrats en el ciutadà. Dels 14 serveis electrònics analitzats, el pagament electrònic és el més utilitzat pels ciutadans i la factura electrònica per les empreses.
  3. Impuls a les actuacions administratives automatitzades. La gestió de documents i expedients electrònics comença a ser més habitual, així com la signatura electrònica de documents.
  4. Govern obert. En matèria de transparència els grans municipis han avançat significativament, igual que en la participació ciutadana en el procés d'elaboració de normes. Facebook és la xarxa social més utilitzada per les entitats locals amb un 33% de penetració enfront de la resta.
  5. Despeses TIC. La despesa total en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració Local, en el 2017, es va situar en gairebé 1.120 milions d'euros.
  6. Personal TIC. El nombre d'emprats TIC que treballen en les entitats locals està al voltant de 20.117, la qual cosa situa al personal TIC (funcionari més laboral) sobre el total de persones que treballen en els municipis espanyols en el 3,5% respecte al total d'empleats.
  7. Equipament en les entitats locals. L'equipament es manté relativament estable.


Les xifres recollides en l'informe IRIA es publiquen també en els formats procesables XLSX i ODS que formen part de la nostra política RISP.

L'informe complet pot descarregar-se en Observatori d'Administració Electrònica del PAe

 

  • Observatori d'Administració Electrònica
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General