accesskey_mod_content

Projecte de modificació de l'Esquema Nacional de Seguretat

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

26 gener 2015

logo ens

Es pot consultar i remetre comentaris al projecte de modificació del Reial decret 3/2010 pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica.

L'Esquema Esquema Nacional de Seguretat , establert en l'article 42 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, i regulat pel Reial decret 3/2010, de 8 de gener, s'ha sotmès a una minuciosa revisió a la llum de l'experiència adquirida en la seva implantació; de les contribucions procedents del seguiment del progrés de l'adequació al mateix i de l'informe de l'estat de la seguretat previst en el seu article 35; de l'evolució de la tecnologia i de les ciberamenazas; i del context regulatori europeu, especialment per motiu del Reglamento nº 910/2014, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança amb el suport de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació.

El projecte de modificació de l'Esquema Nacional de Seguretat (Obre en nova finestra) és el resultat d'un treball coordinat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en estreta col·laboració amb el Centre Criptològic Nacional (CCN), amb la participació de totes les Administracions Públiques (AGE, CC.AA., EE.LL.) incloent les universitats públiques (CRUE), a través dels òrgans col·legiats amb competències en matèria d'administració electrònica i TIC i els seus grups de treball.

S'obre un termini per remetre comentaris fins al 9 de febrer de 2015.

Poden dirigir els seus comentaris a l'adreça: ens@ccn-cert.cni.es

Amb posterioritat a aquesta notícia s'ha produït una nova versió del Projecte de modificació del Reial decret 3/2010 pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.(Obre en nova finestra)

  • Seguretat