accesskey_mod_content

Esdeveniments

XII Jornades STIC CCN-CERT

  • Kin?polis (Ciutat de la Imatge) C/ Edgar Neville, s/n. Pozuelo d'Alarc?n (Madrid)
  • 12 desembre 2018?-?13 desembre 2018
  • 09:00

La?Capacitat de Resposta a Incidents del Centre Criptol?gico Nacional,?CCN-CERT, organitza les seves Jornades. Sota el lema??Ciberseguretat, cap a una resposta i disuasi?n efectiva?, les duod?cims Jornades del CERT Governamental Nacional tendr?n lloc els d?as?12 i 13 de desembre de 2018.

El? Centre Criptol?gico Nacional(Obre en nova finestra) (CCN), organisme adscrit al?Centre Nacional d'Intel?lig?ncia (CNI) t?, entre unes altres, la funci?n de contribuir a la millora de la ciberseguretat espa?ona, sent el centre d'alerta i resposta nacional que cooperi i ajudi a respondre de forma r?demani i eficient als ciberatacs i a afrontar de forma activa les ciberamenazas.

En aquesta tasca de crear una s?lida cultura de ciberseguretat, el CCN escomet un gran n?nero d'accions d'informaci?n i sensibilizaci?n, amb la finalitat de proporcionar a tots els actors implicats les eines i coneixements necessaris per la protecci?n de la seva informaci?n, sistemes i serveis. I d'entre totes elles, les?Jornades STIC CCN-CERT, que la seva duod?cim edici?n presentem ara, s'han convertit en el principal encontre de ciberseguretat celebrat en Espa?a, no s?el per el gran ?xito de convocat?ria (s'espera superar als m?s d'1.700 assistents de 2017), sin? tambi?n per la qualitat dels temes abordats i per l'experi?ncia i coneixement dels ponents.

En aquesta ocasi?n, el lema escollit per a aquestes?XII Jornades STIC CCN-CERT??s ?Ciberseguretat, cap a una resposta i disuasi?n efectiva?, abordant el canvi de paradigma en la protecci?n del ciberespai i en la necessitat d'avan?ar al?paradigma de la resili?ncia. Tot aix? acceptant un risc residual, on cada vegada tinguin un major pes les capacitats de?monitorizacion?i?vigil?ncia, al costat d'una resposta efica? en totes les inst?ncies de l'Estat (ciutadans, empreses i sector p?blico).

Davant l'exig?ncia de comptar amb una resposta centrada en la detecci?n, en la tra?abilitat i en l'emprenedoria d'accions penals contra els ciberdelinq?ents, ?s necessari que es desenvolupin mesurades que siguin cre?bles i dissuas?ries enfront dels atacants.

solament en el marc d'una?cooperaci?n?creixent entre el?sector p?blico?i?privat i impulsant la comunitat d'intel?lig?ncia i construint un ambient de confian?a m?tua,?s'aconseguir? refor?ar la ciberseguretat en tots els seus ?mbitos i dissuadir a l'atacant de les seves intencions.

Programa(Obre en nova finestra)

Inscripci?n(Obre en nova finestra)

Font original de l'esdeveniment(Obre en nova finestra)

V?deos, galer?a fotogr?fica i textos de les pon?ncies(Obre en nova finestra)

?

  • Seguretat
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General