accesskey_mod_content

Àmbit Internacional

Gràfic que reflecteix els principals agents i programes que determinen l'organització en l'àmbit internacional.

En línies generals es realitzen activitats tals com les següents:

 • Introduir els objectius espanyols en diversos documents i declaracions d'alt nivell.
 • Contribuir amb la informació pertinent relativa als avanços a Espanya per a diversos estudis, anàlisis i mesuraments.
 • Facilitar l'alineació del nostre país amb diverses iniciatives, particularment en la Unió Europea.
 • Aportar la perspectiva i posició espanyola en els diversos fòrums, comitès i grups de treball.
 • Col·laborar en treballs de caràcter conjunt que porten avanci els diversos fòrums, comitès i grups de treball.
 • Recolzar la integració d'Espanya en els serveis europeus d'administració electrònica.
 • Canalitzar les polítiques i directrius de desenvolupament de l'administració electrònica des de l'àmbit europeu, o uns altres com el de l'OCDE o el de la normalització, al de l'Administració.
 • Aprofitar diversos productes resultants, particularment del Programa ISA.
 • Participar activament en projectes conjunts, particularment en el cas de la Unió Europea.
 • Coordinar i recolzar a actors de l'Administració en relació amb l'accés a serveis transfronterers en la UE; prestant fins i tot suport de serveis operatius d'infraestructura tecnològica.
 • Cooperar en activitats de formació, informació, presentació i difusió.
 • Intercanviar experiències en relació amb el desenvolupament de l'administració electrònica.
 • Informar i difondre la informació relativa a les actuacions anteriors; així com dels projectes i actuacions de la Direcció general.

Les actuacions anteriors queden registrades en els corresponents informes d'activitat internacional que s'elaboren com a conseqüencia de les reunions corresponents.

0 Comentaris

No hi ha comentaris