accesskey_mod_content
Bàner accessibilitat

Accessibilitat en PDF i documents ofimàtics

Observatori d'Accessibilitat

L'accessibilitat dels continguts disponibles en Internet implica també als documents PDF i a la resta de documents enllaçats des de l'HTML. Per tant, és necessari assegurar que tant els documents ofimàtics com els seus PDF derivats siguin accessibles. 

Aquests documents no s'han d'utilitzar com a excusa per no generar continguts mitjançant (X)HTML+CSS. En general no s'ha d'abusar dels documents PDF per proporcionar informació, utilitzant-los únicament en determinats casos, com per exemple fullets, documents legals o documents de naturalesa extensa pels quals sigui convenient proporcionar una versió descarregable i imprimible.


Per generar documents PDF accessibles és imprescindible que els documents gestionats a través d'un processador de textos (Microsoft Word, LibreOffice Writer, etc.) o de qualsevol altre programa, siguin accessibles. Per generar aquests documents accessibles pot seguir les indicacions recollides en les següents guies.

En la secció de Preguntes Freqüents sobre el RD 1112/2018 pot trobar la resposta a la pregunta de  quins criteris de conformitat apliquen als documents PDF (o qualsevol altre document)?. En aquesta pregunta es recull el llistat de criteris de conformitat que no apliquen a un document i els que s'han de revisar per comprovar que el document és accessible.