accesskey_mod_content

Les competències de l'antiga Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració Electrònica van ser assumides al setembre de 2014 per l'Adreça de Tecnologies de la Informació i Comunicacions. 

Té a la seva disposició el nou Catàleg de serveis d'administració digital preparat per la Secretaria General d'Administració Digital.

Enllacis relacionatsEnllaços relacionats

Destacats