accesskey_mod_content

Eines per a la gestió de documents i expedients electrònics

Validador oficial ENI en el Punt d'Accés General

Per afavorir la implantació dels documents i expedients electrònics en format ENI (Esquema Nacional d'Interoperabilitat) s'ha publicat un validador oficial en el Punt d'Accés General.

El validador permet, donat un document o un expedient, verificar si efectivament compleix amb els requisits mínims de contingut i format que exigeixen les Normes Tècniques d'Interoperabilitat de Document i Expedient, respectivament.

Aquest validador, accessible des d'Internet, permet a qualsevol administració que estigui en fase d'adaptació a l'ENI comprovar que els resultats que obté compleixen amb la normativa i són compatibles amb els serveis comuns desenvolupats per la Secretaria General d'Administració Digital, servint així de referent per a les administracions públiques i empreses.

INSIDE - Infraestructura i Sistemes de Documentació Electrònica

logo InsideINSIDE, promogut per la Secretaria General d'Administració Digital, és un sistema per a la gestió de documents i expedients electrònics que compleix els requisits perquè tots dos puguin emmagatzemar-se i/o obtenir-se segons l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i les seves normes tècniques.

Proporciona les funcionalitats corresponents a l'etapa prèvia a la d'arxiu per a conservació permanent.

Es pot reutilitzar en manera servei en línia, a través de serveis web i en manera producte ja que ha estat alliberat baix llicencia EUPL.

ARXIVI

Arxivi és una aplicació web d'arxivat definitiu d'expedients i documents electrònics, que compleix amb el que es disposa sobre este tema en el RD 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica.
Arxivi proporciona les eines necessàries per a la creació per part d'un super-administrador d'un sistema d'administració i gestió de Centres d'Arxiu multidepartamental, així com la integració en Arxivi de les corresponents aplicacions consumidores i la gestió dels documents i expedients electrònics remesos per les mateixes.