accesskey_mod_content

SSD-AAPP versió 4

El Sistema de Suport a la Decisió de les Administracions Públiques versió 4 (d'ara endavant SSD-AAPP), és una eina automàtica, basada en una metodologia senzilla, científicament recolzada, segura/segura i transparent que potencia la fiabilitat i independència de la presa de decisions.

El SSD-AAPP, permet classificar de millor a pitjor, segons uns criteris prèviament definits, les diverses alternatives que es barregin com a solució a un problema.

SSD-AAPP v4

Aquesta publicació està dirigida a aquells lectors, que per la seva participació o relació amb els processos de decisió del sector públic, estiguin interessats a conèixer el Sistema de Suport a la Decisió de les Administracions Públiques i complementa a l'aplicació que pot descarregar-se del Directori d'Iniciatives que s'allotja al Centre de Transferència de Tecnologia (CTT): Més informacion sobre l'eina SSD-AAPP en el CTT(Obre en nova finestra)

Considerant la diversitat de lectors que poden apropar-se a aquesta publicació i els diferents abastos del seu interès, s'ha optat per estructurar el contingut de la mateixa en un conjunt d'elements independents, que, amb diferent composició i extensió pretenen donar resposta a cada lector particular.

0 Comentaris

No hi ha comentaris

 

Enllacis relacionatsEnllaços relacionats