accesskey_mod_content

Convenis subscrits amb la Comunitat Autònoma d'Aragó

ARAGÓ. Conveni: Disposició de l'aplicació informàtica ORVE per a l'accés al REC i a SIR

08 juliol 2016

Resolució de 26 de juny de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Comunitat Autònoma d'Aragó per al subministrament de l'aplicació «Oficina de Registre Virtual» (ORVE) com a mecanisme d'accés al Registre Electrònic Comú (REC) i al Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR).
BOE: núm. 164, de 08/07/2016 (Secció III)

  • Serveis electrònics

ARAGÓ. Conveni: Prestació mútua de serveis d'administració electrònica

20 agost 2015

Resolució de 8 de juliol de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la Comunitat Autònoma d'Aragó per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica. BOE: núm. 199, de 20/08/2015 (Secció III)

  • Infraestructures i serveis comuns
  • Cooperació interadministrativa
  • Serveis electrònics

ARAGÓ. Conveni: Oficines Integrades d'Atenció al Ciutadà

23 desembre 2014

Resolució de 9 de desembre de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es publica l'Acord de pròrroga al Conveni marco amb la Comunitat Autònoma d'Aragó per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció al ciutadà.
BOE: núm. 309, de 23/12/2014

  • Ciutadà
  • Cooperació interadministrativa

ARAGÓ. Conveni: Reducció de càrregues administratives

05 febrer 2011

Ministeri de Política Territorial i Administració Pública . Resolució de 20 de gener de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual es publica el Conveni marco de col·laboració amb el Govern d'Aragó, en matèria de reducció de càrregues administratives
BOE: 05/02/2011

  • Ciutadà
  • Empresa
  • Cooperació interadministrativa