accesskey_mod_content

Guies i Metodologia de l'Observatori d'Accessibilitat Web

Relació de guies pràctiques i manuals –en la Secció PAe de Biblioteca, publicacions oficials– que pretenen ser una ajuda per a la gestió i manteniment de l'accessibilitat en documents, aplicacions mòbils i també als portals web de l'administració –coordinades dins de la iniciativa de l'Observatori Observatori d'Accessibilitat Web –.

Guies pràctiques de l'Observatori d'Accessibilitat Web. Guies adaptades a EN 301 549:2018 (equivalent a WCAG 2.1)

Guia de validació d'accessibilitat Web (2019)

01 febrer 2019

portada observatori accessibilitat Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). 2ª edició electrònica. Edita,© Ministeri de Política Territorial i Funció Pública [i] Ministeri d'Hisenda, febrer de 2019.- 1 fitxer PDF de 78 p. (Col·lecció: Administració electrònica). NIPO MPTFP: 277-19-047-4 ;  NIPO MINHAC: 185-19-105-3

 • NOTA: Guia d'ajuda sobre com realitzar les validacions d'accessibilitat durant els diferents cicles de vida d'un portal o lloc web. Dirigida a desenvolupadors, editors de contingut i avaluadors responsables de vetllar pel compliment dels requisits d'accessibilitat en un lloc web.

 •   Observatori d'Accessibilitat • Guies Pràctiques

 • Accessibilitat

Guia d'accessibilitat en Seus Electròniques (2019)

01 febrer 2019

portada observatori accessibilitat Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). 2ª edició electrònica. Edita,© Ministeri de Política Territorial i Funció Pública [i] Ministeri d'Hisenda, febrer de 2019.- 1 fitxer PDF de 66 p.(Col·lecció: Administració electrònica). NIPO MPTFP: 277-19-044-8 ; NIPO MINHAC: 185-19-101-1

 • Accessibilitat
 • Serveis electrònics

Gestió de l'accessibilitat en gestors de continguts (2019)

01 febrer 2019

portada observatori accessibilitat Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). 2ª edició electrònica. Edita,© Ministeri de Política Territorial i Funció Pública [i] Ministeri d'Hisenda, febrer de 2019.- 1 fitxer PDF de 42 p.(Col·lecció: Administració electrònica). NIPO MPTFP: 277-19-043-2 ; NIPO MINHAC: 185-19-103-2

 • NOTA: Guia d'accessibilitat per a la gestió de l'accessibilitat en gestors de continguts. Guia d'ajuda per a tècnics administradors de llocs web que ofereix una visió general de la gestió de l'accessibilitat pròpia dels gestors de continguts per aconseguir llocs web accessibles.

Observatori d'Accessibilitat • Guies Pràctiques

 • Accessibilitat

Guia de qüestions bàsiques d'accessibilitat per als editors finals de continguts (2019)

01 febrer 2019

portada observatori accessibilitat Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). 2ª edició electrònica. Edita,© Ministeri de Política Territorial i Funció Pública [i] Ministeri d'Hisenda, febrer de 2019.- 1 fitxer PDF de 37 p. (Col·lecció: Administració electrònica). NIPO MPTFP: 277-19-046-9 ; NIPO MINHAC: 185-19-104-8

 • NOTA: Guia d'ajuda per als editors finals de contingut en la qual es recullen les qüestions d'accessibilitat que s'han de tenir en compte per a l'edició de llocs web accessibles.

 • Accessibilitat

Guia d'adaptació a WCAG 2.1 des de WCAG 2.0 (2018)

01 desembre 2018

portada observatori accessibilitat Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Edita,© Ministeri de Política Territorial i Funció Pública [i] Ministeri d'Hisenda, desembre de 2018.- 1 fitxer PDF de 25 p. (Col·lecció: Administració electrònica). NIPO MPTFP: 277-19-045-3 ; NIPO MINHAC: 185-19-102-7

 • Accessibilitat

Guia per a la inserció de subtítols en videos de Youtube (2018)

01 setembre 2018

portada observatori accessibilitat Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Edita,© Ministeri de Política Territorial i Funció Pública [i] Ministeri d'Hisenda, setembre de 2018.- 1 fitxer PDF de 24 p. (Col·lecció: Administració electrònica). NIPO MPTFP: 277-19-016-3 ; NIPO MINHAC: 185-19-065-6

 • Accessibilitat

Guia d'accessibilitat en continguts multimèdia (2014)

01 desembre 2014

portada publicació oficialEdita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. S.G.T. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions, desembre 2019. 1 PDF de 34 p. Col·lecció: administració electrònica. NIPO: 630-14-225-8

 • NOTA: Guia d'ajuda als dissenyadors i desenvolupadors web, en la qual es recullen les qüestions que s'han de tenir en compte per garantir l'accessibilitat en aquest tipus de continguts en els llocs web. Encara que aquestes guias es van generar per a les WCAG 2.0, el canvi d'estandar no els afecta i continuan sent d'utilitat.

 • Disponible aquesta  publicació oficial també en format ePUB icona EPUBGuia d'accessibilitat en continguts multimèdia (2014)(Obre en nova finestra)

 • Accessibilitat

Observatori d'Accessibilitat. Accessibilitat d'aplicacions mòbils (apps)

Guia d'accessibilitat d'aplicacions mòbils (APPS) (2017)

01 desembre 2017

portada observatori accessibilitat

Publicació elaborada per Juan Aguado Delgado i Francisco Javier Estrada Martínez per a la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Aquesta guia s'ha realitzat amb el suport de la Xarxa de Cooperació ESVI-AL, de la Comunitat Autònoma de Madrid i de la Universitat d'Alcalá (UAH) .- © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions, desembre de 2017.- 1 pdf de 72 p. (col·lecció: Administració electrònica). NIPO: 169-17-202-8

 • Accessibilitat

Observatori d'Accessibilitat. Accessibilitat en PDF i documents ofimàtics

Guia d'accessibilitat en documents PDF (2014)

01 desembre 2014

portada observatori accessibilitatPromogut per l'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) .- © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions, desembre de 2014.- 1 pdf de 84 p. (col·lecció: Administració electrònica). NIPO: 630-14-223-7

 • Accessibilitat

Resums del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic

Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre. Resum per a persones interessades

01 novembre 2020

Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. Resum per a persones interessades. Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Edita: © Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. S.G.T. Centre de Publicacions © Ministeri d'Hisenda. S.G.T. Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions, novembre 2020. 1 PDF de 14 pág. Col·lecció: administració electrònica NIPO(MAETD): 094-20-129-5. NIPO(MINHAC): 185-20-109-5

 • Accessibilitat

Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre. Resum per a les entitats obligades

01 novembre 2020

Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. Resum per a les entitats obligades. Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). Edita: © Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital. S.G.T. Centre de Publicacions © Ministeri d'Hisenda. S.G.T.  Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions. Centre de Publicacions, 1 PDF de 41 p. Novembre 2020. Col·lecció: administració electrònica. NIPO (MAETD): 094-20-127-4,  NIPO (MINHAC): 185-20-107-4

 • Accessibilitat

Observatori d'Accessibilitat Web (OAW). Metodologia

Metodologia per al seguiment simplificat UNE-EN 301549:2019 (2020)

01 novembre 2020

Elaboració i coordinació de continguts: Secretaria General d'Administració Digital (SGAD). - Edita, © Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital i © Ministeri d'Hisenda, novembre de 2020.- 1 PDF de 96 p. (col·lecció: administració electrònica). NIPO (MAETD): 094-20-126-9 ; NIPO (MINHAC): 185-20-106-9

 • Accessibilitat