accesskey_mod_content

Emissió de títols i fulles de servei d'empleats públics en format electrònic

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

16 juliol 2020

El Sistema d'Informació RCP incorpora la generació de títols i fulles de servei electrònics d'empleats públics de l'estat i universitats, en substitució del paper

El 16 de juliol de 2020 ha entrat en vigor la Resolució de 8 de juliol de 2020, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública(Obre en nova finestra) , per la qual s'estableixen nous models de títols administratius i fulles de servei en format electrònic del personal inclòs en l'àmbit del Registre Central de Personal.

D'acord amb la citada resolució, els títols de funcionaris de carrera i les fulles de servei del personal funcionari interí, eventual i laboral no s'elaboraran a partir d'aquesta data en paper i passaran a emetre's exclusivament en format electrònic. Els títols i fulles de servei podran ser descarregats pels interessats des de Carpeta Ciutadana(Obre en nova finestra) , la seu electrònica de Funciona(Obre en nova finestra)  i el Portal Funciona(Obre en nova finestra) . Així mateix, els òrgans de personal competents podran accedir a aquests documents en el Registre Central de Personal.

Aquest avanç tecnològic ha estat implementat per la Secretaria General d'Administració Digital en col·laboració amb la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública. Substitueix l'únic original imprès en paper de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre per un document electrònic signat amb segell d'òrgan, custodiat en l'expedient personal de l'empleat públic.

A més comporta una posada a la disposició d'aquests documents amb molta més antelació per als empleats públics i els òrgans de personal, reduint la càrrega de treball i la possibilitat d'errors, i permetent una gestió documental més eficient i sostenible mediambientalment.

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Cooperació interadministrativa