accesskey_mod_content

La recepta electr��nica s'implantar�� en tota La Rioja abans de finalitzaci�� d'any.

29 maig 2014

La recepta electr��nica es basa en la hist��ria cl��nica electr��nica, en ple funcionament en la totalitat del sistema de La Rioja de salut.

El president del Govern de La Rioja, Pedro Sanz, ha anunciat que la implantaci�� de la recepta electr��nica ���ser�� una realitat en tota la comunitat abans de finalitzar el present any���.

La principal difer��ncia amb el sistema tradicional ��s que el pacient ja no rebr�� la recepta en paper, sin�� que despr��s de la seva visita al metge, es dirigir�� a la farm��cia i en passar la banda de la seva targeta sanit��ria, el farmac��utic veur�� en l'ordinador la medicaci�� prescrita i la hi lliurar�� seguint les directrius marcades pel metge.

D'aquesta forma, s'eviten despla��aments als centres de salut i existeix una major seguretat en minimitzar-se els errors de dispensaci�� derivats de la ilegibilidad o dificultat per interpretar les receptes impreses. A m��s, una vegada que entri en servei el projecte del Ministeri de Recepta Electr��nica del Sistema Nacional de Salut, els pacients podran recollir les seves medicacions en les farm��cies d'altres comunitats.

Per a l'Administraci�� els beneficis tamb�� seran evidents perqu�� es millorar�� la productivitat tant del personal m��dic com del de la inspecci�� de farm��cia (s'incrementar�� el temps d'atenci�� a pacients lloc que es redueix el dedicat a emplenar receptes); i s'estalviaran costos (s'emeten al voltant gaireb�� 6 milions de receptes en paper a l'any).

El projecte est�� liderat per la Conselleria de Salut i Serveis Socials, amb la participaci�� de la Conselleria d'Administraci�� P��blica i Hisenda a trav��s de la Direcci�� general de Tics, i en col��laboraci�� amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i les Oficines de Farm��cia i el Col��legi Oficial de Farmac��utics.

Font original de la not��cia(Obre en nova finestra)

  • Ciutad��
  • Serveis electr��nics
Punt d'Acc��s General
��
Punt d'Acc��s General