Resum del posicionament d'Espanya en el context internacional.

Les dades que s'ofereixen a continuació il·lustren la percepció que es té d'Espanya en l'exterior en relació amb aspectes relacionats amb el desenvolupament de l'administració electrònica, la prestació de serveis públics digitals, la participació en línia així com amb aspectes específics d'aquest àmbit com la interoperabilitat i les dades obertes.

Context mundial

Segons l'enquesta enquesta d'administració electrònica de Nacions Unides  (United Nations eGovernment Survey 2016), Espanya figura en el lloc 17 de l'índex "World i-government leaders with very high I-Government Development Index (EGDI)". Dins d'aquest indicador, en l'específic de la prestació de serveis en línia " Top performing countries in Online Service Index (OSI)" Espanya figura en 12º lloc.

També, segons l'enquesta d'administració electrònica de Nacions Unides, en l'indicador "I-Participation Index", Espanya figura en 7º lloc.

L'informe informe The Global Innovation Index 2017  situa a Espanya en onzè lloc, ex aequo amb Àustria, per davant d'Estònia, en matèria de serveis governamentals en línia.

Segons el mateix informe, en termes de participació en línia Espanya figura en setè lloc.

El informe OURData Index de l'OCDE(Obre en nova finestra)  situa a Espanya en sisè lloc pel que fa a Open Government Data.

Àmbit de la Unió Europea

Segons l'Índex Índex d'Economia i Societat Digital (DESI)(Obre en nova finestra) 2017 Espanya ocupa el lloc 14 entre els 28 Estats membres de la UE i ha millorat o mantingut els seus resultats en tots els àmbits examinats pel DESI, sent la cambra entre els països de major creixement. Se subratlla que Espanya obté bons resultats i progressa en el desenvolupament de serveis públics digitals, destacant el compromís amb les dades obertes. Segons dita indicadora de serveis públics digitals Espanya figura en el sisè lloc, mantenint un progrés sostingut des de 2014.

En el terreny de la interoperabilildad, aspecte imprescindible perquè flueixi la cooperació entre administracions per a major eficàcia i eficiència en el servei al ciutadà, d'acord amb l'informe “ State of Play of Interoperability in Europe – Report 2016(Obre en nova finestra) ”, Espanya figura en els primers llocs en termes d'alineament amb el Marc Europeu d'Interoperabilitat, implementació i monitoratge.

En l'àmbit de les dades obertes, segons l'estudi estudio "Open Data Maturity in Europe"(Obre en nova finestra)  en la seva edició de 2017 situa a Espanya en segon lloc.