accesskey_mod_content

És un òrgan tècnic presidit pel Secretari General d'Administració Digital del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital per a la cooperació de l'Administració General de l'Estat, de les administracions de les Comunitats Autònomes i de les entitats que integren l'Administració Local en matèria d'administració electrònica.

Normativa

Disposició addicional novena de la Llei 40/2015(Obri en nova finestra) de Règim Jurídic de les Administracions Pública

Reial decret 3/2010(Obri en nova finestra) , de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica (Art. 35 i Disposició Addicional Tercera).

Reial decret 4/2010(Obri en nova finestra) , de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'administració electrònica (Art. 8.1).

Funcions

Assegurar la compatibilitat i interoperabilitat dels sistemes i aplicacions emprats per les Administracions Públiques.

Impulsar el desenvolupament de l'administració electrònica a Espanya.

Assegurar la cooperació entre les Administracions Públiques per a proporcionar informació administrativa clara, actualitzada i inequívoca.

Desenvolupament de la seua activitat

En el si d'esta Comissió existixen una sèrie de Grups de Treball tècnics per a compartir experiències i bones pràctiques o per a la realització de projectes en col·laboració. Estos grups són dinàmics es formen en funció de les necessitats de cooperació en les matèries que es tracte i poden tancar-se una vegada complits els seus objectius i presentades les seues conclusions i recomanacions.

Grups de Treball actuals

Actualment la Comissió Sectorial compta amb  tretze grups de treball :

 • Grup d'Identitat Digital i firma electrònica
 • Grup d'Intermediació i Servicis. Carpeta Ciutadana
 • Grup d'Interoperabilitat
 • Grup de Telecomunicacions Integrades
 • Grup d'Observatori, Indicadors i Mesures
 • Grup de Seguretat
 • Grup de Reutilització d'Aplicacions i Servicis i RISP
 • Grup de Repositoris Comuns
 • Grup Documente, Expedient i Arxiu Electrònic
 • Grup de Funcionaris Habilitats i Registre Electrònic d'Apoderaments
 • Grup de suport funcional a la implantació de les lleis 39 i 40/2015
 • Grup Identificador Europeu de Legislació - ELI
 • Grup de Factura Electrònica

Enllaces RelacionatsEnllaços Relacionats