content _ mod _ accesskey
OBSAE)

Administrazioko aurrekontuen Egoera (informazioaren eta komunikazioaren teknologiak

 • Azterketa honetan adierazitako kopuruak hartuak dira (oro har, hasierako kredituak, gastuen aurrekontuko unitateen barruan aztertu ondoren txostena (aldetik.

  Azterlan horretan adierazten dira irudian buruzko laburpena ere (aurrekontuaren egikaritze-egoera T.I.C., diren bezala, aurrekontuen aldetik berriro aztertu al unitateak. urteko aurrekontua Gauzatzean Estatu eta gizarte segurantza (kontuan izan da azpisektore gain, erakunde autonomoen, Agentzien eta Estatuko Erakunde publikoak.

  Ministerioetako denok, gizarte segurantzako zuzendaritza nagusiak, Estatuko administrazioaren kontu-hartze nagusiari urteko aurrekontuak eta, asko lagundu dute ikerketa hori egitea, informazioa ematea euskarri tratamenduan.

  Ámbito

  • 0000Ko aurrekontua Egoera, dagozkion ministerioetako sailak.
  • Gizarte segurantzaren aurrekontua (gizarte segurantzaren diruzaintza orokorra, gizarte segurantzako institutu nazionala ZURE –, sanitat gestioaren institutunazionala – INGESA-, – IMSERSO- adinekoen eta gizarte zerbitzuen institutua (Instituto Social de la Marina eta gizarte segurantzako Informatika Gerentzia – ISM- -GISS).
  • Administrazio orokorraren eta erakunde autonomoen aurrekontuen Estatuko Agentziak (Espainia).
  • Erakunde publikoen aurrekontuak aurrekontu orokorretan (Estatuko zetozen.

  El nivel de desagregación de la información corresponde a las distintas Secciones Presupuestarias en el ámbito del estudio. El Presupuesto de la Seguridad Social (Sección 60) aparece así diferenciado a fin de facilitar su seguimiento con carácter global, sin tener en cuenta la dependencia funcional de sus Entidades Gestoras.

  Definizioak

  1. Kapitulua. langile-gastuak

  Las cifras recogidas en el estudio, referentes a gastos de personal, extraídas del último informe REINA, han sido adaptadas para recoger los ajustes señalados en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

  2. Kapitulua. ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak

  Para la evaluación de las partidas de gastos en bienes corrientes y servicios en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se ha utilizado la clasificación económica de los créditos correspondientes al Capítulo 2 de los Presupuestos Generales del Estado. Los conceptos y subconceptos considerados y la naturaleza de los mismos son los siguientes:

  • 20. Artikulua. - errentamenduak eta kanonak
   • 206 Kontzeptua. Informazioa prozesatzeko ekipoak Alokatzea
  • 21. Artikulua. Konponketa, mantenimendu eta artapena
   • 216 _. Informazio prozesuetarako ekipoak
  • 22. Artikulua. Materiala, hornigaiak eta beste batzuk
   • 222 Kontzeptua. Bulego-materiala
    • Azpikontzeptuak 2. Informatika Material ez-inbentariagarriaren
   • 221 Kontzeptuak. Hornidura.
    • Azpikontzeptua 12. - material elektroniko, elektriko eta komunikazioak
   • 222 Kontzeptua. Komunikazioak
    • Azpikontzeptua 00. Telekomunikazio-zerbitzuak
    • 04 Azpikontzeptua. Komunikazio informatikoak
    • Azpikontzeptua 05. eta kanpoko sarearen Lurralde Plan informatikoa
    • Azpikontzeptua 15. - kanpoan
   • 227. Kontzeptua. profesional eta Beste enpresa batzuek egindako lanak

    • 82 Azpikontzeptua. informatika izaerako Zerbitzuak

  Además se han considerado, solo en la parte que los Departamentos han señalado como de carácter TIC, los conceptos y subconceptos siguientes:

  • 20. Artikulua. - errentamenduak eta kanonak
   • 208 Kontzeptua. bestelako ibilgetu materiala Alokatzea

   • 209 Kontzeptua. Kanonak
  • 21. Artikulua. Konponketa, mantenimendu eta artapena
   • 218 Kontzeptua. kanpoaldean Kokatutako ondasunak
   • 219 Kontzeptua. Bestelako ibilgetu materiala
  • 22. Artikulua. Materiala, hornigaiak eta beste batzuk
   • 222 Kontzeptua. Bulego-materiala
    • 22003 Azpikontzeptua. ez activables inbentariatu Osagarriak
    • Azpikontzeptua 22015. kanpoan Bulego-materiala
   • 222 Kontzeptua. Komunikazioak
    • 01 Azpikontzeptua. Posta eta mezularitza (bakarrik, Gizarte Seg.)
    • - Azpikontzeptua. Beste
   • 226 Kontzeptua. Zenbait gastu
    • 06 Azpikontzeptua. Bilerak eta hitzaldiak
   • 227. Kontzeptua. profesional eta Beste enpresa batzuek egindako lanak
    • 06 Azpikontzeptua. Ikerketa eta lan teknikoak
    • Azpikontzeptua 15. profesionalak kanpoan eta Beste enpresa batzuek egindako lanak
    • - Azpikontzeptua. beste batzuk

  6. Kapitulua. inbertsio errealak

  Las cifras referentes a Inversiones Reales en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se obtienen de los Anexos de Inversiones Reales y Programas Plurianuales realizando un análisis de los distintos proyectos a fin de identificar los referentes al ámbito de las T.I.C.

  Superproyectos aniztasuna jasotzen dituzten kodeak eremu gisa identifikatzen diren inbertsio-proiektuak irudian, informazioaren eremuko sistemak eta teknologiak zein eremu honi dagozkion proiektu asko ere ez dituzte gastuen aurrekontuetan sartutako azken ekitaldietan behar bezala, lehen mencionábamos, proiektu bakoitzaren analisia egin eta superproyecto eranskinetan zehaztutako inbertsio errealak eta Urte Anitzeko Programazioa zehazteko, izendapenaren arabera, ez da berez, eta informatika.

  Superproyectos desberdinen arabera izaera duten uniformea ez bada kode horiek (Estatuko aurrekontu orokorren zehar bakarrik egitea (6. kapitulua - irudian, tratamendu automatizatua buruzko informazioa (superproyecto 8002 Eremu "ko Jardun Orokorrak Saila: Ekipo Informatikoak".

  Este tratamiento manual tiene una excepción importante que conviene señalar y que corresponde al ámbito de la Seguridad Social. El Presupuesto de Gastos y Dotaciones por categorías económicas recogido en el proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social permite la identificación de conceptos (626 y 636) de naturaleza informática correspondientes al Capítulo de Inversiones Reales en su ámbito.

  Aurrekontuaren exekuzioa

  Hasierako kreditua. Importe que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año correspondiente.

  Kreditua. (ez egotea kenduta), dagoen Kredituaren zenbatekoa, betiere abenduaren 31n informazio kontablearen Sistema bera ez badira, obligazioak, kasu horretan azken hau jotzen da obligazioak baliokidea da.

  Obligazio onartuak. Importe de obligaciones derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente.

DATAOBSAE sarbidea (Leiho berrian Irekitzen)
DATAOBSAE sarbidea (Leiho berrian Irekitzen)