accesskey_mod_content
Bàner OBSAE

Pressuposats de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de l'Administració de l'Estat

 • Aquest informe analitza la dimensió i estructura de Despeses i Inversions en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de l'Administració de l'Estat i la Seguretat Social. En la seva última edició, referits als Pressupostos del 2015 i a l'execució del Pressupost 2014

  L'àmbit de l'estudi tant per al Pressupost 2015 com per a l'execució del 2014 ha considerat a més del subsector Estat i Seguretat Social, els Organismes Autònoms, Agències Estatals i Organismes Públics. Els informes d'anys anteriors per a l'estudi de l'execució pressupostària de l'any anterior solament tenien en compte el subsector Estat i Seguretat Social.

  Responsable

  Secretaria d'Estat de Funció Pública.
  Secretaria General d'Administració Digital.
  SG d'Inversions TIC.

   

  Participació d'altres organismes

  Direcció general de Pressupostos.

  Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

  Direcció general d'Ordenació de la Seguretat Social.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General