accesskey_mod_content
Banner OBSAE

Informe RAÍÑA

 • Desde 1988 vén elaborando con periodicidade anual o Informe “As Tecnoloxías da Información e as Comunicacións na Administración do Estado-Informe REINA ”.

  Tras a última modificación normativa mediante Real Decreto 806/2014, de 26 de setembro, créase a Comisión de Estratexia TIC, á que lle corresponde entre outras, a función de “actuar como Observatorio da Administración Electrónica e Transformación Dixital” tomando a substitución ao Consello Superior de Administración Electrónica. Con tal fin, a Comisión de Estratexia TIC realiza a recollida de “información dos recursos tecnolóxicos, humanos, económicos e de contratación relacionados coas tecnoloxías da información” e publica no Portal de Administración Electrónica (PAe) informes periódicos presentando os resultados destes estudos.

  O informe REINA presenta unha análise cuantitativa do sector de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións na Administración do Estado recollendo os agregados económicos e indicadores máis significativos do mesmo, xunto coas características máis representativas do parque de recursos informáticos, efectuando ao mesmo tempo un contraste cos relativos a outros sectores públicos e privados.

  O informe elabórase en base á información recollida de todas as instancias da Administración Xeral do Estado.

  Ademais, con carácter bienal, intégrase no Informe IRIA, que reúne información tanto do ámbito da AGE como das Entidades locais.

  O Informe realízase, por tanto, con carácter anual, publicándose o Informe IRIA con carácter bienal e restrinxíndose ao seu ámbito tradicional, a Administración Xeral do Estado, para as edicións en que non se realiza a actualización de información no ámbito da Administración Local, en concreto, as edicións relativas a anos impares, nas que conserva a denominación de Informe REINA .

  Normativa

  Real Decreto 806/2014, de 19 de setembro sobre organización e instrumentos operativos do TIC na AGE (Abre en nova xanela) .

  ORDE do Ministerio para as Administracións Públicas de 9 de xuño de 1988(Abre en nova xanela) pola que se aproba a realización dun sistema de información dos recursos informáticos da Administración do Estado e da recollida de información inicial

  Responsable

  Secretaría de Estado de Función Pública.

  Secretaría Xeral de Administración Dixital.

  Organismos participantes

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral