accesskey_mod_content
Banner OBSAE

Informe RA??A

 • Desde 1988 v?n elaborando con periodicidade anual o Informe ?As Tecnolog?as da Informaci?n e as Comunicaci?ns na Administraci?n do Estado-Informe REINA ?.

  Tras a ?ltima modificaci?n normativa mediante Real Decreto 806/2014, de 26 de setembro, cr?ase a Comisi?n de Estratexia TIC, ? que lle corresponde entre outras, a funci?n de ?actuar como Observatorio da Administraci?n Electr?nica e Transformaci?n Dixital? tomando a substituci?n ao Consello Superior de Administraci?n Electr?nica. Con tal fin, a Comisi?n de Estratexia TIC realiza a recollida de ?informaci?n dos recursos tecnol?gicos, humanos, econ?micos e de contrataci?n relacionados coas tecnolog?as da informaci?n? e publica no Portal de Administraci?n Electr?nica (PAe) informes peri?dicos presentando os resultados destes estudos.

  O informe REINA presenta un an?lisis cuantitativo do sector de Tecnolog?as da Informaci?n e as Comunicaci?ns na Administraci?n do Estado recollendo os agregados econ?micos e indicadores m?s significativos do mesmo, xunto coas caracter?sticas m?s representativas do parque de recursos inform?ticos, efectuando ao mesmo tempo un contraste cos relativos a outros sectores p?blicos e privados.

  O informe elab?rase en base ? informaci?n recollida de todas as instancias da Administraci?n Xeral do Estado.

  Adem?s, con car?cter bienal, int?grase no Informe IRIA, que re?ne informaci?n tanto do ?mbito da AGE como das Entidades locais.

  O Informe real?zase, por tanto, con car?cter anual, public?ndose o Informe IRIA con car?cter bienal e restringi?ndose ao seu ?mbito tradicional, a Administraci?n Xeral do Estado, para as edici?ns en que non se realiza a actualizaci?n de informaci?n no ?mbito da Administraci?n Local, en concreto, as edici?ns relativas a a?vos impares, nas que conserva a denominaci?n de Informe REINA .

  Normativa

  Real Decreto 806/2014, de 19 de setembro sobre organizaci?n e instrumentos operativos do TIC na AGE (Abre en nova xanela) .

  ORDE do Ministerio para as Administraci?ns P?blicas de 9 de xu?o de 1988(Abre en nova xanela) pola que se aproba a realizaci?n dun sistema de informaci?n dos recursos inform?ticos da Administraci?n do Estado e da recollida de informaci?n inicial

  Responsable

  Secretar?a de Estado de?Funci?n P?blica.

  Secretar?a Xeneral de?Administraci?n Dixital.

  Organismos participantes

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral