accesskey_mod_content
Banner OBSAE

Informe RAÍÑA

 • Desde 1988 vén elaborando con periodicidade anual o Informe “As Tecnoloxías da Información e as Comunicacións na Administración do Estado-Informe REINA ”.

  Tras a última modificación normativa mediante Real Decreto 806/2014, do 26 de setembro, créase a Comisión de Estratexia TIC, á que lle corresponde entre outras, a función de “actuar como Observatorio da Administración Electrónica e Transformación Dixital” tomando a substitución ao Consello Superior de Administración Electrónica. Con tal fin, a Comisión de Estratexia TIC realiza a recollida de “información dos recursos tecnolóxicos, humanos, económicos e de contratación relacionados coas tecnoloxías da información” e publica no Portal de Administración Electrónica (PAe) informes periódicos presentando os resultados destes estudos.

  O informe REINA presenta unha análise cuantitativa do sector de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións na Administración do Estado recollendo os agregados económicos e indicadores máis significativos do mesmo, xunto coas características máis representativas do parque de recursos informáticos, efectuando ao mesmo tempo un contraste cos relativos a outros sectores públicos e privados.

  O informe elabórase con base na información recollida de todas as instancias da Administración Xeral do Estado.

  O Informe realízase, por tanto, con carácter anual e restrinxíndose ao seu ámbito tradicional, a Administración Xeral do Estado.

  Normativa

  Real Decreto 806/2014, do 19 de setembro sobre organización e instrumentos operativos do TIC na AGE (Abre en nova xanela) .

  ORDE do Ministerio para as Administracións Públicas do 9 de xuño de 1988(Abre en nova xanela) pola que se aproba a realización dun sistema de información dos recursos informáticos da Administración do Estado e da recollida de información inicial

  Responsable

  Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial.
  Secretaría Xeral de Administración Dixital.

  Organismos participantes