accesskey_mod_content
B��ner OBSAE

Informe IRIA

 • Despr��s de l'��ltima modificaci�� normativa mitjan��ant Reial decret 806/2014, de 26 de setembre, es crea la Comissi�� d'Estrat��gia TIC, a la qual li correspon entre unes altres, la funci�� de ���actuar com a Observatori de l'Administraci�� Electr��nica i Transformaci�� Digital��� prenent el relleu al Consell Superior d'Administraci�� Electr��nica. Amb tal fi, la Comissi�� d'Estrat��gia TIC realitza la recollida de ���informaci�� dels recursos tecnol��gics, humans, econ��mics i de contractaci�� relacionats amb les tecnologies de la informaci����� i publica en el Portal d'Administraci�� Electr��nica (PAe) informes peri��dics presentant els resultats d'estos estudis.

  L'informe IRIA presenta una visi�� global de la situaci�� i ��s dels Sistemes i Tecnologies de la Informaci�� i les Comunicacions en les Administracions P��bliques de car��cter local, arreplegant els principals agregats del sector i la seua evoluci��, ressaltant les seues peculiaritats i afavorint aix�� la creaci�� d'un marc general d'actuaci�� que oriente les futures decisions de planificaci�� i adquisici�� de Sistemes i Tecnologies de la Informaci�� en l'��mbit administratiu.

  El Sistema d'Informaci�� IRIA t�� com a ��mbit l'Administracions Local i s'actualitza bienalmente

  L'Informe IRIA s'elabora, per tant, amb cada dos anys, en concret els anys pares, mentre que els anys imparells s'elabora l'Informe REINA nom��s sobre la base de l'actualitzaci�� del SI REINA .

  Responsable

  • Secretaria d'Estat de Funci�� P��blica.
  • Secretaria General d'Administraci�� Digital.

  Organismes participants

  • Diputacions Provincials i Forals, Consells i Cabildos Insulars i Municipis.
Punt d'Acc��s General
Punt d'Acc��s General