accesskey_mod_content
Bàner OBSAE

Informi IRIA

 • Després de l'última modificació normativa mitjançant Reial decret 806/2014, de 26 de setembre, es crea la Comissió d'Estratègia TIC, a la qual li correspon entre unes altres, la funció de “actuar com a Observatori de l'Administració Electrònica i Transformació Digital” prenent el relleu al Consell Superior d'Administració Electrònica. Amb tal fi, la Comissió d'Estratègia TIC realitza la recollida de “informació dels recursos tecnològics, humans, econòmics i de contractació relacionats amb les tecnologies de la informació” i publica al Portal d'Administració Electrònica (PAe) informes periòdics presentant els resultats d'aquests estudis.

  L'informe IRIA presenta una visió global de la situació i ús dels Sistemes i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en les Administracions Públiques de caràcter local, recollint els principals agregats del sector i la seva evolució, ressaltant les seves peculiaritats i afavorint així la creació d'un marc general d'actuació que orienti les futures decisions de planificació i adquisició de Sistemes i Tecnologies de la Informació en l'àmbit administratiu.

  El Sistema d'Informació IRIA té com a àmbit l'Administracions Local i s'actualitza bienalmente

  L'Informe IRIA s'elabora, per tant, amb cada dos anys, en concret els anys paris, mentre que els anys imparells s'elabora l'Informe REINA només sobre la base de l'actualització del SI REINA .

  Responsable

  • Secretaria d'Estat de Funció Pública.
  • Secretaria General d'Administració Digital.

  Organismes participants

  • Diputacions Provincials i Forals, Consells i Cabildos Insulars i Municipis.
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General